Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Finanse

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

7 miesięcy temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

10 miesięcy temu

Modele biznesowe

Najczęściej wyróżniane modele wg Encyklopedii Zarządzania to: Modele biznesowe powinny spełniać szereg warunków. Głównym ich zadaniem jest dostarczenie klientom unikatowych wartości, dlatego też, należy tak dopasować model, aby można go było jak najefektywniej wykorzystać. Ponadto, ponieważ skuteczny model jest szybko imitowany przez inne firmy, powinien być trudny do skopiowania, aby konkurenci go nie mogli od razu […]

1 rok temu

Ustalanie cen

W wyliczeniach opłacalności innowacji dużą rolę odgrywa właściwe oszacowanie cen produktów/usług, które pojawią się na rynku. Najprostszymi metodami wyznaczania cen są metody kosztowe, których bazą są dostępne w każdym przedsiębiorstwie dane dotyczące kosztów działalności. Pozornie, metoda taka jest najbardziej racjonalna, gdyż zakłada, że jeśli przedsiębiorstwo ma dalej funkcjonować, to musi generować nadwyżki finansowe, a więc […]

1 rok temu

Ulubione wskaźniki finansowe inwestorów

Spośród wielu wskaźników finansowych warto zainteresować się tymi, które z punktu widzenia inwestorów mają największe znaczenie. Inwestor inwestorowi nie równy Inne priorytety inwestycyjne ma inwestor finansowy, a jeszcze inne niefinansowy. Motywacją inwestycyjną dla inwestora branżowego może być poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie bazy klientów, pozyskanie innowacyjnego rozwiązania produktowego, technologicznego, czy organizacyjnego, które będzie można wykorzystać w […]

1 rok temu

Wartość pieniądza w czasie

W okresie wysokiej inflacji czas odgrywa ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Wpływa zarówno na szacunek wartości przyszłych strumieni pieniężnych, jak i na wycenę wydatków poniesionych w przeszłości, których wartość powinna być urealniona na dany moment. Problem jak właściwie przygotować rachunek ekonomiczny pojawia się wtedy, gdy zaczynamy mieć świadomość, że nasz projekt korzysta ze zbudowanych wcześniej […]

1 rok temu

Fiński model komercjalizacji wiedzy

Finlandia jest jednym z liderów innowacyjności i wyznacza trendy w zakresie podejścia do edukacji i wykorzystania wiedzy we wszystkich dziedzinach życia. Finowie już dawno odeszli od wąskiego rozumienia innowacji jako czegoś, co jest powiązane wyłącznie z produktem lub technologią, umieją natomiast przekształcić w przedsiębiorstwo także pomysły w zakresie edukacji, organizacji, komunikacji marketingowej czy metody badań […]

1 rok temu

Próg rentowności i analizy wrażliwości

Osiągnięcie progu rentowności to cel pierwszego etapu każdego biznesu. Po przekroczeniu progu rentowności przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać na siebie, co oznacza, że bieżąca sprzedaż pokrywa zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne i w firmie zaczynają pojawiać się nadwyżki finansowe. Koszty stałe i koszty zmienne Dlaczego ważne jest określenie poziomu kosztów stałych i kosztów zmiennych? Koszty […]

1 rok temu

Opłacalność innowacji

Nie ma żadnego powodu, żeby w stosunku do innowacji stosować inne kryteria niż w stosunku do zwykłych projektów inwestycyjnych. Użyteczne są więc mierniki takie jak NPV i IRR, przy czym z reguły, że im wyższy próg rentowności, tym gorsze będą wskaźniki opłacalności. Innowacja w przedsiębiorstwie funkcjonującym Przedsiębiorstwo funkcjonujące wdrażające innowację powinno uwzględniać w prognozach finansowych […]

1 rok temu