Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ulga na prototyp

5 miesięcy temu

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi IP Box oraz ulgi na ekspansję biznesu.

Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się kolejnej istotnej preferencji podatkowej – uldze na prototyp. Stanowi ona wyraz dążenia rządu do wspierania przedsiębiorców zaangażowanych w tworzenie nowatorskich rozwiązań, zarówno poprzez rozwijanie nowych produktów, jak i doskonalenie istniejących procesów czy usług. Celem tego wsparcia jest nie tylko zachęcenie firm do inwestowania, lecz także przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ogólnego rozwoju gospodarki.

Jakie korzyści może uzyskać przedsiębiorca?

Dzięki wykorzystaniu ulgi na prototyp w firmie, przedsiębiorca ma możliwość dodatkowego odliczenia  od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu z zastrzeżeniem, że odpis nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z ze źródła jakim są inne przychody niż z zysków kapitałowych.

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi

Przepisy szczegółowo określają rodzaje kosztów, które kwalifikują się do dodatkowego odliczenia w ramach ulgi na prototyp. Ogólne kategorie kosztów objęte ulgą to:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
  • wydatki na ulepszenia istniejących środków trwałych dostosowujące je do produkcji próbnej nowego produktu;
  • koszty nabycia materiałów i surowców wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu;
  • koszty badań, ekspertyz oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, homologacji, znaków CE, znaków bezpieczeństwa, itp.;
  • wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Ulga na prototyp a pozostałe preferencje

Ulga na prototyp stanowi swoiste uzupełnienie dłużej istniejącej ulgi badawczo-rozwojowej, które znajdzie zastosowanie w fazie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Warto jednak podkreślić, że korzystanie z ulgi na prototyp nie wyklucza możliwości skorzystania z innych ulg podatkowych, a w szczególności, że możliwe jest łączne jej stosowanie z ulgą B+R. Dzięki audytowi wydatków oraz odpowiednim modyfikacjom w ewidencji, ulga na prototyp może umożliwić uzyskanie dodatkowych oszczędności w firmie.

Aby bezpiecznie wykorzystywać potencjał ulg podatkowych, kluczowe jest dogłębne zrozumienie regulacji prawnych i podejścia organów podatkowych do ich praktycznego stosowania. W przypadku ulgi na prototyp, newralgiczne kwestie dotyczą definicji nowego produktu i produkcji próbnej. Zachęcamy do zgłębienia ogólnej specyfiki tej preferencji w artykule przygotowanym przez doradców podatkowych. Ponadto, dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową i korzystających z ulgi B+R, polecamy lekturę artykułu omawiającego różnice między tymi preferencjami oraz etapami, na których można je wdrożyć w działalności. Z pewnością ta wiedza będzie wsparciem dla efektywnego korzystania z ulg podatkowych, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyka związane z kwestiami podatkowymi.

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp! | Ewa Flor

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu