Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

6 miesięcy temu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów.

Jednym z takich narzędzi, które ekonomicznie może wesprzeć firmę w obniżaniu tych kosztów są  ulgi podatkowe, a w kontekście poszerzania rynków zbytu – szczególnie warto wspomnieć o uldze na ekspansję.

Na czym polega preferencja?

Ulga na ekspansję umożliwia przedsiębiorcy po raz drugi odliczyć od przychodu koszty poniesione w związku z rozszerzaniem działalności. Oznacza to, że firma odliczy takie wydatki w 200%, czyli:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Przy czym dla celów ulgi odliczenie przysługuje do wysokości nie większej niż 1 mln zł.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu mogą podlegać koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W praktyce oznacza to możliwość dwukrotnego odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przykładowo na:

  • Uczestnictwo w targach, w tym organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie;
  • Działania promocyjno-informacyjne, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • Inne działania wymienione bezpośrednio w ustawie.

Warunki skorzystania z ulgi

Firma, która skorzysta z ulgi musi udowodnić, że ekspansja nastąpiła. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat, przedsiębiorca musi odnotować wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, bądź też nieoferowanych w danym kraju.

Bez względu na branżę, w której firma działa, czy jej rozmiar, ulga na ekspansję może stanowić istotne wsparcie finansowe, które pozwala firmom zmniejszyć koszty związane z inwestycjami w nowe rynki. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą bardziej śmiało sięgać po nowe możliwości rozwoju i konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Warto więc bliżej przyjrzeć się szczegółom tej ulgi i zrozumieć, jakie korzyści może przynieść różnym firmom w procesie ekspansji.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ulgi na ekspansję, gorąco polecamy przeczytanie artykułu przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie podatków.

Ewa Flor

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

3 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

4 miesiące temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

5 miesięcy temu