Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

6 miesięcy temu

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę.

Zalety aplikacji mobilnej

Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w oparciu o zatwierdzony klinicznie model analityczny. Raport taki generowany jest w czasie rzeczywistym na podstawie danych wprowadzonych bezpośrednio przez użytkownika oraz za pomocą zestawu dołączonych urządzeń. Ponadto, użytkownik może komunikować się z aplikacją odpowiadając na ankiety dotyczące postrzegania swojego stanu zdrowia, ustawiając alarmy związane z potrzebą przyjmowania leków w ciągu dnia, a także angażując się w kontakty z innymi osobami. Do aplikacji vINCI mogą być podłączone  przenośne urządzenia, takie jak inteligentny zegarek do zliczania czynności wykonywanych codziennie i/lub do monitorowania parametrów życiowych, czy też inteligentna wkładka obuwnicza służąca do analizy poziomu codziennej aktywności. Urządzenia te dostarczają dodatkowych danych (monitorujących parametry biologiczne oraz psychologiczne) do aplikacji, celem pełniejszego zobrazowania warunków i zachowań użytkownika.

Nowe możliwości użytkownika

Użytkownik ma możliwość korzystania wyłącznie z usług świadczonych przez aplikację vINCI, jak również zależnie od potrzeb i budżetu, może zintegrować z aplikacją inteligentny zegarek albo inteligentną wkładkę obuwniczą, albo oba te elementy. Dane zgromadzone za pośrednictwem aplikacji vINCI mogą być w bezpieczny sposób udostępnione opiekunowi lub lekarzowi, w celu usprawnienia pomocy i uzyskania informacji zwrotnej w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Aplikacja vINCI APP pozwala użytkownikowi na podłączenie określonej gamy najnowocześniejszych inteligentnych urządzeń. W zależności od rodzaju i liczby wykorzystanych urządzeń, użytkownik będzie miał dostęp do wielu różnych opcji / raportów, które pomogą poprawić jakość życia starszej osoby. Im więcej urządzeń zostanie zintegrowanych z aplikacją, tym dokładniejsze i bardziej złożone będą pozyskiwane wyniki.

Kto korzysta z aplikacji?

Głównymi interesariuszami i beneficjentami praktyki są:

  • Użytkownicy końcowi:
    o osoby starsze w wieku 65+;
    o formalni i nieformalni opiekunowie
    o personel medyczny
  • Prywatne lub publiczne ośrodki opieki lub szpitale
  • Firmy ubezpieczeniowe

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/clinically-validated-integrated-support-for-assistive-care-lifestyle-improvement-vinci oraz https://vinci.ici.ro/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu