Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

5 miesięcy temu

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii.

Tajlandia się starzeje

Wprawdzie odsetek osób w wieku 60+ nie przekroczy w roku 2030 16%, ale w liczbach bezwzględnych to w stosunku do roku 2020 wzrost z 8 do 12 mln, co dla historycznie 'wiecznie młodego’ społeczeństwa jest ogromnym wyzwaniem.

Zmiany odsetka i liczby osób 60+ w Tajlandii

Żródło: Thailand Country Report on Health Care for Elderly Persons

Niekorzystne tendencje demograficzne obserwowano już znacznie wcześniej i obecnie Tajlandia jest jednym z najszybciej starzejących się krajów na świecie. Według najnowszego krajowego raportu statystycznego, 12 milionów Tajów z 67-milionowej populacji to osoby starsze. Od 2005 r. kraj jest klasyfikowany jako „społeczeństwo starzejące się”, ponieważ osoby w wieku 60 lat i starsze stanowią 10% populacji. Oczekuje się, że populacja osób starszych w kraju wzrośnie do 28%, a Tajlandia stanie się „społeczeństwem w podeszłym wieku” w ciągu następnej dekady.

Ewolucja drzewa demograficznego Tajlandii w latach 1980-2020

Źródło:Thailand Country Report on Health Care for Elderly Persons

Podczas, gdy ta zmiana demograficzna odzwierciedla postęp w rozwoju społecznym i gospodarczym oraz zdrowiu, stawia ona również nowe wyzwania. Uznając takie zmiany demograficzne i wyzwania, decydenci i powiązane zainteresowane strony w regionie Azji Południowo-Wschodniej od lat pracują nad reformą polityk i inicjatyw w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed dobrostanem osób starszych. Ogromnym wyzwaniem jest stworzenie odpowiednio wydajnych modeli opieki nad osobami starszymi.

Centrum Aktywnego Starzenia się i Innowacji ASEAN (ACAI)

Jedną z przełomowych inicjatyw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), pod przewodnictwem Tajlandii, było utworzenie Centrum Aktywnego Starzenia się i Innowacji ASEAN (ACAI) w 2018 roku, które zostało uruchomione rok później podczas 35. szczytu ASEAN.

Cele ACAI

ACAI ma na celu promowanie zdrowego starzenia się w regionie poprzez wykorzystanie kompleksowego podejścia i współpracy regionalnej. Celem jest poprawa jakości życia starzejącej się populacji i wypracowanie Tajlandii i krajom ASEAN modelu starzenia się społeczeństwa.

Jednym z podstawowych celów ACAI jest służenie jako centrum badań i studiów nad strategią aktywnego starzenia się, polityki senioralnej i innowacji. ACAI ułatwia również współpracę między krajami członkowskimi ASEAN poprzez programy rozwoju potencjału i monitorowanie postępów w aktywnym starzeniu się, w oparciu o Deklarację ASEAN +3 w sprawie aktywnego starzenia się, Dekadę Zdrowego Starzenia się ONZ 2021-2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Rząd Tajlandii wesprze ACAI

Tymczasowe biuro ACAI znajdujące się na terenie Ministerstwa Zdrowia Publicznego, prowincja Nonthaburi, Tajlandia (Zdjęcie: ACAI).

W ciągu pierwszych pięciu lat działalności ACAI, rząd Tajlandii zapewni fundusze zalążkowe na wsparcie prac i działań ACAI oraz rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie opieki nad osobami starszymi, a następnie ACAI otrzyma dobrowolne wsparcie finansowe od 10 krajów członkowskich ASEAN. W ramach pięcioletniego planu strategicznego zorganizowano spotkanie konsultacyjne w celu ustalenia regionalnych priorytetowych obszarów działania ACAI, aby znaleźć wspólne problemy i potrzeby rozwoju starzejącego się społeczeństwa ASEAN.

Opracowanie własne na podstawie raportu

oraz

https://www.expatden.com/thailand/retirement-home-thailand/#Why_Thailandnbsp

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu