Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

9 miesięcy temu

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Nie bez przyczyny…

Czym jest IP Box?

IP Box, czyli Intellectual Property Box, stanowi wyjątkowe narzędzie dla firm, które inwestują w rozwój własności intelektualnej, takiej jak patenty, znaki towarowe czy prawa autorskie. Dzięki tej preferencji podatkowej, przedsiębiorcy mają możliwość opodatkowania dochodów związanych z komercjalizacją swoich praw własności intelektualnych stosunkowo niską stawką podatku CIT lub PIT wynoszącą zaledwie 5%! Biorąc pod uwagę standardowe stawki podatku (12/32% PIT czy 9/19% CIT) zauważalna jest istotna różnica, która może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza tych stawiających na innowacje.

Co więcej, od 2022 roku możliwe jest skorzystanie z ulgi IP Box w połączeniu z ulgą badawczo-rozwojową. Takie łączenie preferencji podatkowych otwiera przed firmą naprawdę konkretne korzyści finansowe, które mogą znacznie wpłynąć na poprawę jej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z IP Box?

Preferencyjne opodatkowanie jest zaadresowane zarówno do podatników CIT jak i PIT (z wyjątkiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu). Zainteresowany przedsiębiorca, musi jednak odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, które pozwolą wstępnie zweryfikować możliwość rozliczenia dochodów 5% stawka podatku w ramach IP Box.

  • Po pierwsze– czy prowadzi działalność badawczo- rozwojową?
  • Po drugie– czy w ramach tej działalności wytwarza własność intelektualną, a wraz z tym prawo własności intelektualnej?
  • Po trzecie– czy wytwarzane przez niego prawo własności intelektualnej znajduje się w ustawowym katalogu (czyli czy jest „kwalifikowanym” IP)?
  • Po czwarte– czy uzyskiwany dochód, który ma być opodatkowany 5% stawką podatku, będzie pochodził z jednego z czterech źródeł wskazanych w ustawie? (m.in. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej)?
  • Po piąte– czy podatnik będzie ponosił koszty kwalifikowane w związku z tworzeniem i rozbudową kwalifikowanej własności intelektualnej?

Oprócz powyższych pięciu punktów, należy pamiętać, że dochód z kwalifikowanego IP musi podlegać opodatkowaniu w Polsce oraz że stosowanie IP Box wymaga od przedsiębiorcy szczegółowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z dochodem z kwalifikowanego IP.

W odpowiedzi na powyższe pytania, zdecydowanie pomocne mogą być wskazówki przygotowane przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie podatków. W związku z tym, polecamy Państwa uwadze artykuł, który powinien rozjaśnić wiele wątpliwość pojawiających się podczas analizowania firmy pod kątem możliwości rozliczania dochodów z wykorzystaniem ulgi IP Box. W szczególności będzie odpowiedzią na pytanie, jakie warunki powinna spełnić firma, aby skorzystać z tej preferencji.

Natomiast, jeżeli są Państwo zainteresowani praktycznym wykorzystaniem ulgi na przykładzie konkretnego podatnika, zachęcamy do zapoznania się z przypadkiem firmy z branży medycznej, opisanym w artykule, który znajdą Państwo pod tym linkiem

Zapraszam do lektury!

Ewa Flor

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

3 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

4 miesiące temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

5 miesięcy temu