Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Opłacalność innowacji

1 rok temu

Nie ma żadnego powodu, żeby w stosunku do innowacji stosować inne kryteria niż w stosunku do zwykłych projektów inwestycyjnych. Użyteczne są więc mierniki takie jak NPV i IRR, przy czym z reguły, że im wyższy próg rentowności, tym gorsze będą wskaźniki opłacalności.

Innowacja w przedsiębiorstwie funkcjonującym

Przedsiębiorstwo funkcjonujące wdrażające innowację powinno uwzględniać w prognozach finansowych zarówno nową działalność w ramach wdrażanej innowacji, jak i dotychczasową działalność. Warto jest z góry określić maksymalny poziom wsparcia działalności innowacyjnej oraz czas, w którym projekt innowacyjny ma osiągnąć próg rentowności.

Innowacja w ramach start-upu

Z punktu widzenia prawnego start-up jest spółką prawa handlowego, zdecydowanie rzadziej jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką cywilną. Przewaga spółek kapitałowych polega na tym, że zdecydowanie łatwiej zrealizować inwestycję kapitałową w ramach spółki kapitałowej niż osobowej, choć zdarzają się również start-upy w formie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. Kapitał może zostać wprowadzony do start-upu w formie pożyczki na podstawie umowy, poprzez objęcie obligacji lub akcji/udziałów/wniesienie sumy komandytowej. Wielkość wprowadzanego kapitału pokryć musi zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do czasu osiągnięcia rentowności projektu, a jednocześnie całej spółki.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu