Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Próg rentowności i analizy wrażliwości

8 miesięcy temu

Osiągnięcie progu rentowności to cel pierwszego etapu każdego biznesu. Po przekroczeniu progu rentowności przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać na siebie, co oznacza, że bieżąca sprzedaż pokrywa zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne i w firmie zaczynają pojawiać się nadwyżki finansowe.

Koszty stałe i koszty zmienne

Dlaczego ważne jest określenie poziomu kosztów stałych i kosztów zmiennych? Koszty stałe – to takie, które przedsiębiorstwo ponosi bez względu na to jaki ma poziom sprzedaży. Typowymi przykładami kosztów stałych są czynsze, pensje pracowników, abonamenty, ubezpieczenia – w tym ZUS, stałe opłaty za media, niezbędne usługi obce – księgowość, prawne itp. Specyficznym kosztem, który nie stanowi wydatku jest amortyzacja, która sprawia wiele kłopotów, gdyż doliczana do kosztów stałych w rachunkach rentowności powoduje, duże wahania wskaźników. Koszty zmienne to z kolei miara zużywanych w procesie produkcji materiałów, energii i mediów. Im więcej produkujemy (niekoniecznie sprzedajemy) tym koszty zmienne mamy wyższe.

Próg rentowności ilościowy…

… jest związany z liczbą jednostek, które powinniśmy sprzedać, tak aby pokryć zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne. Może to być liczba produktów, liczba przepracowanych godzin, przejechanych kilometrów itp. albo kombinacja tych parametrów, w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Liczba jednostek przełożona na wartość sprzedaży odzwierciedla…

Próg rentowności wartościowy

Wartościowym progiem rentowności wygodniej się posługiwać w przypadku sprzedaży jednolitej, niż w przypadku różnego poziomu marż stosowanych do różnych grup produktów/usług.

Analizy wrażliwości

… są rachunkami, które pokazują zależność między identyfikowanymi czynnikami ryzyka a wynikami finansowymi. Można badać wrażliwość zysku netto na cenę energii, materiałów do produkcji, usług niezbędnych do realizacji produkcji. Analizy wrażliwości są szczególnie istotne w sytuacji, kiedy w rachunku dominuje jeden rodzaj kosztu i jego wzrost może spowodować utratę rentowności.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu