Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Modele biznesowe

1 rok temu

Najczęściej wyróżniane modele wg Encyklopedii Zarządzania to:

 1. B2C (Business-to-Customer) – jest najczęściej spotykanym typem. W tym przypadku przedsiębiorstwa usiłują zyskać klientów indywidualnych. Od 1995 roku jest to najbardziej rozwijający się model.
 2. B2B (Business-to-Business) – przedsiębiorstwa kierują swoje towary i usługi do innych przedsiębiorstw. Ten typ generuje największe przepływy pieniężne.
 3. C2C (Customer-to-Customer) – w tym przypadku organizuje się możliwość wymiany dóbr pomiędzy konsumentami, np. poprzez aukcje internetowe.
 4. P2P (Peer-to-Peer) – polega na wykorzystaniu Internetu w taki sposób, aby użytkownicy bezpośrednio dzielili się plikami, bez konieczności przesyłania ich przez główny serwer.
 5. M-commerce (Mobile Commerce) – odnosi się do urządzeń bezprzewodowych, za pomocą których możemy dokonywać transakcji. Wykorzystuje się przy tym połączenie bezprzewodowe w laptopach, telefonach itd

Modele biznesowe powinny spełniać szereg warunków. Głównym ich zadaniem jest dostarczenie klientom unikatowych wartości, dlatego też, należy tak dopasować model, aby można go było jak najefektywniej wykorzystać. Ponadto, ponieważ skuteczny model jest szybko imitowany przez inne firmy, powinien być trudny do skopiowania, aby konkurenci go nie mogli od razu wykorzystać. Modele biznesowe bywają zmieniane, a z czasem ewoluują, dlatego powinny być łatwe do redefiniowania.

Przedsiębiorstwa rzadko stosują tylko jeden biznesowy, zwykle występują modele mieszane.

Ewolucja modelu biznesowego

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zmianami w otoczeniu ewoluują też modele biznesowe. Szczególnie zmiany technologiczne, rozszerzające możliwości sprzedażowe mają wpływ na realizowany model biznesowy. Od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej wirtualizacji firm. Dobrym tego przykładem jest bankowość, która po okresie ekspansji w formie małych oddziałów przeniosła się do internetu i obecnie wizyty klientów w oddziałach mają charakter sporadyczny.

Laudon i Traver wyróżniają osiem kluczowych elementów, które wpływają na modele biznesowe:

 1. Propozycja wartości – dlaczego klienci powinni kupić od ciebie?
 2. Model przychodów – jak będziesz zarabiał pieniądze?
 3. Możliwość wejścia na rynek – na jakim rynku będziesz działał i jaka jest jego wielkość?
 4. Konkurencja – kto jeszcze działa na tym rynku?
 5. Przewaga konkurencyjna – jakie korzyści twoja firma wniesie na rynek?
 6. Strategia rynkowa – jak masz zamiar wypromować swoje produkty, żeby przyciągnąć uwagę klientów?
 7. Rozwój organizacyjny – jaki typ struktury organizacyjnej jest konieczny, aby zrealizować biznes plan?
 8. Zespół kierowniczy – jakiego doświadczenia i umiejętności potrzebują liderzy w przedsiębiorstwie?

(Opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Zarządzania www.mfiles.pl

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu