Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

2 tygodnie temu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów.

Jednym z takich narzędzi, które ekonomicznie może wesprzeć firmę w obniżaniu tych kosztów są  ulgi podatkowe, a w kontekście poszerzania rynków zbytu – szczególnie warto wspomnieć o uldze na ekspansję.

Na czym polega preferencja?

Ulga na ekspansję umożliwia przedsiębiorcy po raz drugi odliczyć od przychodu koszty poniesione w związku z rozszerzaniem działalności. Oznacza to, że firma odliczy takie wydatki w 200%, czyli:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Przy czym dla celów ulgi odliczenie przysługuje do wysokości nie większej niż 1 mln zł.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu mogą podlegać koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W praktyce oznacza to możliwość dwukrotnego odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przykładowo na:

  • Uczestnictwo w targach, w tym organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie;
  • Działania promocyjno-informacyjne, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • Inne działania wymienione bezpośrednio w ustawie.

Warunki skorzystania z ulgi

Firma, która skorzysta z ulgi musi udowodnić, że ekspansja nastąpiła. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat, przedsiębiorca musi odnotować wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, bądź też nieoferowanych w danym kraju.

Bez względu na branżę, w której firma działa, czy jej rozmiar, ulga na ekspansję może stanowić istotne wsparcie finansowe, które pozwala firmom zmniejszyć koszty związane z inwestycjami w nowe rynki. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą bardziej śmiało sięgać po nowe możliwości rozwoju i konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Warto więc bliżej przyjrzeć się szczegółom tej ulgi i zrozumieć, jakie korzyści może przynieść różnym firmom w procesie ekspansji.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ulgi na ekspansję, gorąco polecamy przeczytanie artykułu przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie podatków.

Ewa Flor

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu