Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

opłacalność innowacji

Opłacalność innowacji

Nie ma żadnego powodu, żeby w stosunku do innowacji stosować inne kryteria niż w stosunku do zwykłych projektów inwestycyjnych. Użyteczne są więc mierniki takie jak NPV i IRR, przy czym z reguły, że im wyższy próg rentowności, tym gorsze będą wskaźniki opłacalności. Innowacja w przedsiębiorstwie funkcjonującym Przedsiębiorstwo funkcjonujące wdrażające innowację powinno uwzględniać w prognozach finansowych […]

1 rok temu