Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

metody rynkowe wyznaczania cen

Ustalanie cen

W wyliczeniach opłacalności innowacji dużą rolę odgrywa właściwe oszacowanie cen produktów/usług, które pojawią się na rynku. Najprostszymi metodami wyznaczania cen są metody kosztowe, których bazą są dostępne w każdym przedsiębiorstwie dane dotyczące kosztów działalności. Pozornie, metoda taka jest najbardziej racjonalna, gdyż zakłada, że jeśli przedsiębiorstwo ma dalej funkcjonować, to musi generować nadwyżki finansowe, a więc […]

1 rok temu