Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Próg rentowności i analizy wrażliwości

10 miesięcy temu

Osiągnięcie progu rentowności to cel pierwszego etapu każdego biznesu. Po przekroczeniu progu rentowności przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać na siebie, co oznacza, że bieżąca sprzedaż pokrywa zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne i w firmie zaczynają pojawiać się nadwyżki finansowe.

Koszty stałe i koszty zmienne

Dlaczego ważne jest określenie poziomu kosztów stałych i kosztów zmiennych? Koszty stałe – to takie, które przedsiębiorstwo ponosi bez względu na to jaki ma poziom sprzedaży. Typowymi przykładami kosztów stałych są czynsze, pensje pracowników, abonamenty, ubezpieczenia – w tym ZUS, stałe opłaty za media, niezbędne usługi obce – księgowość, prawne itp. Specyficznym kosztem, który nie stanowi wydatku jest amortyzacja, która sprawia wiele kłopotów, gdyż doliczana do kosztów stałych w rachunkach rentowności powoduje, duże wahania wskaźników. Koszty zmienne to z kolei miara zużywanych w procesie produkcji materiałów, energii i mediów. Im więcej produkujemy (niekoniecznie sprzedajemy) tym koszty zmienne mamy wyższe.

Próg rentowności ilościowy…

… jest związany z liczbą jednostek, które powinniśmy sprzedać, tak aby pokryć zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne. Może to być liczba produktów, liczba przepracowanych godzin, przejechanych kilometrów itp. albo kombinacja tych parametrów, w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Liczba jednostek przełożona na wartość sprzedaży odzwierciedla…

Próg rentowności wartościowy

Wartościowym progiem rentowności wygodniej się posługiwać w przypadku sprzedaży jednolitej, niż w przypadku różnego poziomu marż stosowanych do różnych grup produktów/usług.

Analizy wrażliwości

… są rachunkami, które pokazują zależność między identyfikowanymi czynnikami ryzyka a wynikami finansowymi. Można badać wrażliwość zysku netto na cenę energii, materiałów do produkcji, usług niezbędnych do realizacji produkcji. Analizy wrażliwości są szczególnie istotne w sytuacji, kiedy w rachunku dominuje jeden rodzaj kosztu i jego wzrost może spowodować utratę rentowności.

Ostatnie wpisy

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

3 tygodnie temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

2 miesiące temu

Skuteczniejszy recykling plastiku

System recyklingu opakowań działający w oparciu o zasadę zachęt ekonomicznych, wydaję się być najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu plastiku. Systemy kaucyjne są tradycyjnie wykorzystywane do zbierania opakowań po napojach, ale koncepcja ta może być stosowana do wielu różnych rodzajów odpadów. Cele zbiórki odpadów Unia Europejska dąży do zwiększenia zbiórki i recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, a […]

2 miesiące temu