Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Próg rentowności i analizy wrażliwości

1 rok temu

Osiągnięcie progu rentowności to cel pierwszego etapu każdego biznesu. Po przekroczeniu progu rentowności przedsiębiorstwo zaczyna zarabiać na siebie, co oznacza, że bieżąca sprzedaż pokrywa zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne i w firmie zaczynają pojawiać się nadwyżki finansowe.

Koszty stałe i koszty zmienne

Dlaczego ważne jest określenie poziomu kosztów stałych i kosztów zmiennych? Koszty stałe – to takie, które przedsiębiorstwo ponosi bez względu na to jaki ma poziom sprzedaży. Typowymi przykładami kosztów stałych są czynsze, pensje pracowników, abonamenty, ubezpieczenia – w tym ZUS, stałe opłaty za media, niezbędne usługi obce – księgowość, prawne itp. Specyficznym kosztem, który nie stanowi wydatku jest amortyzacja, która sprawia wiele kłopotów, gdyż doliczana do kosztów stałych w rachunkach rentowności powoduje, duże wahania wskaźników. Koszty zmienne to z kolei miara zużywanych w procesie produkcji materiałów, energii i mediów. Im więcej produkujemy (niekoniecznie sprzedajemy) tym koszty zmienne mamy wyższe.

Próg rentowności ilościowy…

… jest związany z liczbą jednostek, które powinniśmy sprzedać, tak aby pokryć zarówno koszty stałe, jak i koszty zmienne. Może to być liczba produktów, liczba przepracowanych godzin, przejechanych kilometrów itp. albo kombinacja tych parametrów, w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa. Liczba jednostek przełożona na wartość sprzedaży odzwierciedla…

Próg rentowności wartościowy

Wartościowym progiem rentowności wygodniej się posługiwać w przypadku sprzedaży jednolitej, niż w przypadku różnego poziomu marż stosowanych do różnych grup produktów/usług.

Analizy wrażliwości

… są rachunkami, które pokazują zależność między identyfikowanymi czynnikami ryzyka a wynikami finansowymi. Można badać wrażliwość zysku netto na cenę energii, materiałów do produkcji, usług niezbędnych do realizacji produkcji. Analizy wrażliwości są szczególnie istotne w sytuacji, kiedy w rachunku dominuje jeden rodzaj kosztu i jego wzrost może spowodować utratę rentowności.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu