Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

stopa zwrotu na aktywach

Ulubione wskaźniki finansowe inwestorów

Spośród wielu wskaźników finansowych warto zainteresować się tymi, które z punktu widzenia inwestorów mają największe znaczenie. Inwestor inwestorowi nie równy Inne priorytety inwestycyjne ma inwestor finansowy, a jeszcze inne niefinansowy. Motywacją inwestycyjną dla inwestora branżowego może być poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie bazy klientów, pozyskanie innowacyjnego rozwiązania produktowego, technologicznego, czy organizacyjnego, które będzie można wykorzystać w […]

1 rok temu