Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ulubione wskaźniki finansowe inwestorów

1 rok temu

Spośród wielu wskaźników finansowych warto zainteresować się tymi, które z punktu widzenia inwestorów mają największe znaczenie.

Inwestor inwestorowi nie równy

Inne priorytety inwestycyjne ma inwestor finansowy, a jeszcze inne niefinansowy. Motywacją inwestycyjną dla inwestora branżowego może być poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie bazy klientów, pozyskanie innowacyjnego rozwiązania produktowego, technologicznego, czy organizacyjnego, które będzie można wykorzystać w grupie kapitałowej. Nie muszą dla niego być aż tak istotne wskaźniki kluczowe dla inwestorów finansowych, którzy liczyć będą przede wszystkim na wysokie stopy zwrotu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zaangażowanego kapitału oraz zagwarantowaniu sobie opcji wygodnego wyjścia z inwestycji. Dla inwestorów branżowych, którzy zamierzają dokonać inwestycji kapitałowej alternatywą pozostają inne startupy z branży lub samodzielne podjęcie ryzyka stworzenia nowego podmiotu. Inwestorzy finansowi mogą teoretycznie inwestować we wszystkie branże od medycyny po gry komputerowe, jednak także oni specjalizują się w poszczególnych dziedzinach i swoje portfele inwestycyjne lokują w branżach pokrewnych.

Cele inwestorów

Długoterminowo wszystkie cele mają charakter finansowy. Nawet cierpliwi inwestorzy branżowi odnosić będą swoją inwestycję do parametrów, jakie uzyskaliby z inwestycji kapitałowych – takich jak obligacje, akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe oraz rentowność kapitałów własnych. Pozostaje tylko do określenia horyzont czasowy w jakim uznają, że pozyskanie nowej technologii, nowego rynku, oszczędności kosztowe przyczyniły się do poprawy wskaźników. Tymi, które są najczęściej wykorzystywane do oceny efektywności inwestycji to okres zwrotu kapitału, stopa zwrotu kapitału, stopa zwrotu z inwestycji i stopa zwrotu na aktywach.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu