Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ulubione wskaźniki finansowe inwestorów

7 miesięcy temu

Spośród wielu wskaźników finansowych warto zainteresować się tymi, które z punktu widzenia inwestorów mają największe znaczenie.

Inwestor inwestorowi nie równy

Inne priorytety inwestycyjne ma inwestor finansowy, a jeszcze inne niefinansowy. Motywacją inwestycyjną dla inwestora branżowego może być poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie bazy klientów, pozyskanie innowacyjnego rozwiązania produktowego, technologicznego, czy organizacyjnego, które będzie można wykorzystać w grupie kapitałowej. Nie muszą dla niego być aż tak istotne wskaźniki kluczowe dla inwestorów finansowych, którzy liczyć będą przede wszystkim na wysokie stopy zwrotu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zaangażowanego kapitału oraz zagwarantowaniu sobie opcji wygodnego wyjścia z inwestycji. Dla inwestorów branżowych, którzy zamierzają dokonać inwestycji kapitałowej alternatywą pozostają inne startupy z branży lub samodzielne podjęcie ryzyka stworzenia nowego podmiotu. Inwestorzy finansowi mogą teoretycznie inwestować we wszystkie branże od medycyny po gry komputerowe, jednak także oni specjalizują się w poszczególnych dziedzinach i swoje portfele inwestycyjne lokują w branżach pokrewnych.

Cele inwestorów

Długoterminowo wszystkie cele mają charakter finansowy. Nawet cierpliwi inwestorzy branżowi odnosić będą swoją inwestycję do parametrów, jakie uzyskaliby z inwestycji kapitałowych – takich jak obligacje, akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe oraz rentowność kapitałów własnych. Pozostaje tylko do określenia horyzont czasowy w jakim uznają, że pozyskanie nowej technologii, nowego rynku, oszczędności kosztowe przyczyniły się do poprawy wskaźników. Tymi, które są najczęściej wykorzystywane do oceny efektywności inwestycji to okres zwrotu kapitału, stopa zwrotu kapitału, stopa zwrotu z inwestycji i stopa zwrotu na aktywach.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu