Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

innowacyjność gospodarki

Innowacyjność regionu i jego konkurencyjność

Konkurencyjność i innowacyjność regionu można dziś utożsamiać. Nie wystarczy powielać jedynie sprawdzone rozwiązania, aby region był oceniany jako konkurencyjny. Konieczna jest jeszcze innowacyjność w wielu płaszczyznach. Region innowacyjny to region, który skutecznie tworzy klimat innowacyjnych zachowań podmiotów sfery produkcji i usług, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, aktywnie zachęcając lokalne społeczności do włączenia się w ten […]

1 rok temu