Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Opłacalność innowacji

8 miesięcy temu

Nie ma żadnego powodu, żeby w stosunku do innowacji stosować inne kryteria niż w stosunku do zwykłych projektów inwestycyjnych. Użyteczne są więc mierniki takie jak NPV i IRR, przy czym z reguły, że im wyższy próg rentowności, tym gorsze będą wskaźniki opłacalności.

Innowacja w przedsiębiorstwie funkcjonującym

Przedsiębiorstwo funkcjonujące wdrażające innowację powinno uwzględniać w prognozach finansowych zarówno nową działalność w ramach wdrażanej innowacji, jak i dotychczasową działalność. Warto jest z góry określić maksymalny poziom wsparcia działalności innowacyjnej oraz czas, w którym projekt innowacyjny ma osiągnąć próg rentowności.

Innowacja w ramach start-upu

Z punktu widzenia prawnego start-up jest spółką prawa handlowego, zdecydowanie rzadziej jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką cywilną. Przewaga spółek kapitałowych polega na tym, że zdecydowanie łatwiej zrealizować inwestycję kapitałową w ramach spółki kapitałowej niż osobowej, choć zdarzają się również start-upy w formie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych. Kapitał może zostać wprowadzony do start-upu w formie pożyczki na podstawie umowy, poprzez objęcie obligacji lub akcji/udziałów/wniesienie sumy komandytowej. Wielkość wprowadzanego kapitału pokryć musi zapotrzebowanie na kapitał obrotowy do czasu osiągnięcia rentowności projektu, a jednocześnie całej spółki.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu