Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Spółka celowa – sposób Uniwersytetu Śląskiego na szybką ścieżkę współpracy nauki z biznesem

6 miesięcy temu

Bariery wewnętrzne jednostek B+R

Struktura uczelni i uwarunkowania prawne często stają się barierą dla efektywnego i elastycznego podejścia do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z biznesem. Często naukowcy rezygnują z podejmowania współpracy naukowej i projektowej ze względu na nadmiar czynności administracyjnych z tym związanych. Jednym z narzędzi niwelujących te problemy jest spółka celowa Uniwersytetu. Działając jak klasyczna spółka, łączy ona potrzeby rynku ze specyfiką działalności Uczelni, w sposób zwinny i dostosowany do realiów rynku

SPIN-US spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego

Zakres działania spółki celowej jest szeroki i otwarty na zgłaszane potrzeby. Koncentracja na komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii, a także transfer wiedzy z uczelni do gospodarki, w celu budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, to główne obszary działalności SPIN-US, spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego. Jednostka ta poprzez współpracę z naukowcami, brokerami i przedstawicielami biznesu inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Działa również w obszarze inkubacji i wdrażania pomysłów, co skutkuje wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

Zalety uruchomienia spółki celowej

Wykorzystanie modelu spółki celowej jest innowacją organizacyjną w ramach Uczelni, która ułatwia działania w następującym zakresie:

  • zwiększenia szybkości działania dostosowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
  • realizacji misji uczelni przedsiębiorczej
  • wykorzystania obszarów dedykowanych przedsiębiorstwom (fundusze krajowe i unijne) do realizacji celów strategicznych Uczelni
  • budowanie partnerstw regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych.
  • możliwość testowania produktów i usług naukowców w modelu sprzedażowym z udziałem spółki celowej
  • realizacja działań związanych z modelem komercjalizacji pośredniej – rozwój spółek spinowych
  • działa również w obszarze inkubacji i wdrażania pomysłów, czego efektem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/a-special-purpose-vehicle-of-the-university-fast-track-of-cooperation, Grafika Interreg

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu