Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Prezydent Roosevelt a współpraca nauka-biznes.

7 miesięcy temu

Zaczęło się w roku 1945 kiedy to na zapytanie ówczesnego Prezydenta USA przeanalizowano proces przepływu wiedzy z nauki do gospodarki pracującej na potrzeby techniki wojskowej podczas II Wojny Światowej. W rekordowym, nawet jak dzisiejsze realia było wdrożenie w czasie wojny technologii wytworzenia bomby atomowej, produkcja penicyliny czy praktyczne zastosowanie radarów. Raport ten wskazywał jakie mechanizmy współpracy okazały się najskuteczniejsze i w jaki sposób można je zastosować już na potrzeby gospodarki cywilnej. Uwzględniono uczelnie różnej wielkości, rządowe i prywatne instytucje badawcze i laboratoria.

Powszechnie przyjęto…

schemat linearnego przepływu wiedzy

… według modelu Badania naukowe -> Innowacja -> Rozpowszechnianie. Zasady takie obowiązywały do roku 1980, kiedy to zauważono, że uczestnicy procesów są odrębnymi jednostkami, komunikacja pomiędzy nimi przebiega z dużym opóźnieniem, co wynikało z zastosowania dość sztywnych procedur oraz hierarchicznego sposobu zarządzania. Powstała silna potrzeba usprawnienia przepływu informacji, umożliwienia nieformalnych kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami, co zapewniałoby weryfikację przyjętych hipotez i szybkie poprawianie błędów. W efekcie zaproponowano…

nielinearny schemat przepływu wiedzy

… który z niewielkimi modyfikacjami obowiązuje do dziś. Zakłada on dynamiczną interakcję pomiędzy uczestnikami procesu komercjalizacji innowacji, także po dokonaniu wdrożenia. Dostrzeżono także rolę uniwersytetów, które powinny kształcić studentów także w kierunku biznesowym, tak aby już na etapie badań można było identyfikować potencjał komercyjny wiedzy. Zauważono też rolę władz lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia i wsparcia biznesu w procesie wdrażania innowacji. Ponieważ pojęcie innowacyjności objęło nie tylko produkty, ale też usługi, sposoby komunikacji, metody nauczania, leczenia, spędzania wolnego czasu w proces ten włączono także wszelkich interesariuszy. Stąd dziś modelem najpowszechniej stosowanym jest…

Open Innovation – czyli otwarta innowacja.

Opracowanie na podstawie: University Industry Collaboration. A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and innovation, Interreg Europe, January 2020

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu