Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

C’MON – Od innowacji społecznych do przedsiębiorczości

9 miesięcy temu

W dzisiejszych czasach mówienie o globalnych zmianach, wpływie społecznym, innowacjach społecznych i wielu innych kwestiach społecznych prowadzi nas do przedsiębiorczości społecznej. Ale… największym wyzwaniem jest – JAK uczynić to „dobro społeczne” OPŁACALNYM i jak zbudować ZRÓWNOWAŻONY model biznesowy, jednocześnie tworząc znaczący WPŁYW? Zbyt wiele zadań… być INNOWACYJNYM, być SPOŁECZNYM, być ODPOWIEDZIALNYM, być… być

C’MOC czyli akcelerator innowacji społecznych

C’MON (ChangeMakers’ON) to pierwszy międzynarodowy program innowacji społecznych zrealizowany na Litwie, który polegał na zachęceniu do aktywności wszystkich, którzy mają duszę innowatora i 'poprawiacza’ rzeczywistości.

Celem C’MON był rozwój innowacji społecznych, rozwiązań technologicznych i biznesowych z pomocą ekspertów wykonawczych, a także odgrywanie kluczowej roli w umożliwianiu innowatorom społecznym pełnego wykorzystania ich potencjału, wywierania wpływu i otwierania drzwi dla nowych innowacyjnych, zrównoważonych przedsiębiorstw społecznych do wejścia na rynek.

Jak to zrobić?

Program składa się z czterech części, które pomagają praktyce osiągnąć jej cele: C’MON hackathony, C’MON obozy motywacyjne, C’MON inkubatory i C’MON szkolenia.

Hackathony C’MON przeprowadzono z pomocą doświadczonych partnerów z całej Europy, dzięki nim wzmocniono pozycję młodych i inicjatywnych dorosłych w tworzeniu dobra społecznego i innowacji. Hackathony połączyły ludzi identyfikujących, prototypujących i skalujących innowacje społeczne. Umożliwiły spotkania z mentorami, teoretykami i praktykami, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak zrozumieć biznes społeczny i zaprezentować swoje projekty inwestorom.

Co osiągnięto?

Obozy C’MON obejmowały coaching osobisty i grupowy, orientację na wyniki, prezentacje dla inwestorów, metody promocji i rozwoju innowacyjnych produktów, profesjonalne doradztwo i porady udzielane przez ekspertów biznesowych, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami itp.
C’MON zorganizował 11 hackathonów, 3 obozy, 3 akceleratory i liczne szkolenia. C’MON zainwestował ponad 193 000 EUR, aby pomóc 43 założycielom start-upów.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/cmon-changemakerson-social-innovation-and-business-development-support-program oraz https://changemakerson.eu/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu