Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Modele biznesowe

7 miesięcy temu

Najczęściej wyróżniane modele wg Encyklopedii Zarządzania to:

 1. B2C (Business-to-Customer) – jest najczęściej spotykanym typem. W tym przypadku przedsiębiorstwa usiłują zyskać klientów indywidualnych. Od 1995 roku jest to najbardziej rozwijający się model.
 2. B2B (Business-to-Business) – przedsiębiorstwa kierują swoje towary i usługi do innych przedsiębiorstw. Ten typ generuje największe przepływy pieniężne.
 3. C2C (Customer-to-Customer) – w tym przypadku organizuje się możliwość wymiany dóbr pomiędzy konsumentami, np. poprzez aukcje internetowe.
 4. P2P (Peer-to-Peer) – polega na wykorzystaniu Internetu w taki sposób, aby użytkownicy bezpośrednio dzielili się plikami, bez konieczności przesyłania ich przez główny serwer.
 5. M-commerce (Mobile Commerce) – odnosi się do urządzeń bezprzewodowych, za pomocą których możemy dokonywać transakcji. Wykorzystuje się przy tym połączenie bezprzewodowe w laptopach, telefonach itd

Modele biznesowe powinny spełniać szereg warunków. Głównym ich zadaniem jest dostarczenie klientom unikatowych wartości, dlatego też, należy tak dopasować model, aby można go było jak najefektywniej wykorzystać. Ponadto, ponieważ skuteczny model jest szybko imitowany przez inne firmy, powinien być trudny do skopiowania, aby konkurenci go nie mogli od razu wykorzystać. Modele biznesowe bywają zmieniane, a z czasem ewoluują, dlatego powinny być łatwe do redefiniowania.

Przedsiębiorstwa rzadko stosują tylko jeden biznesowy, zwykle występują modele mieszane.

Ewolucja modelu biznesowego

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zmianami w otoczeniu ewoluują też modele biznesowe. Szczególnie zmiany technologiczne, rozszerzające możliwości sprzedażowe mają wpływ na realizowany model biznesowy. Od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej wirtualizacji firm. Dobrym tego przykładem jest bankowość, która po okresie ekspansji w formie małych oddziałów przeniosła się do internetu i obecnie wizyty klientów w oddziałach mają charakter sporadyczny.

Laudon i Traver wyróżniają osiem kluczowych elementów, które wpływają na modele biznesowe:

 1. Propozycja wartości – dlaczego klienci powinni kupić od ciebie?
 2. Model przychodów – jak będziesz zarabiał pieniądze?
 3. Możliwość wejścia na rynek – na jakim rynku będziesz działał i jaka jest jego wielkość?
 4. Konkurencja – kto jeszcze działa na tym rynku?
 5. Przewaga konkurencyjna – jakie korzyści twoja firma wniesie na rynek?
 6. Strategia rynkowa – jak masz zamiar wypromować swoje produkty, żeby przyciągnąć uwagę klientów?
 7. Rozwój organizacyjny – jaki typ struktury organizacyjnej jest konieczny, aby zrealizować biznes plan?
 8. Zespół kierowniczy – jakiego doświadczenia i umiejętności potrzebują liderzy w przedsiębiorstwie?

(Opracowanie własne na podstawie Encyklopedii Zarządzania www.mfiles.pl

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu