Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Komercjalizacja w praktyce

11 miesięcy temu

Czym jest komercjalizacja

Termin „komercjalizacja” związany jest z uczynieniem zyskownym całego procesu badań naukowych i pracy wielu ludzi, którzy przyczyniają się do tego, żeby pomysły i nowe idee trafiły do konsumenta w postaci produktów lub usług zaspokajających zmieniające się potrzeby ludzi, firm czy instytucji.

Komercjalizowanie innowacji to zatem nic innego niż sprzedaż nowości stworzonych przez twórców nowości. Nie chodzi przy tym tylko o wynalazki przełomowe w skali ludzkości, ale też o innowacje o znacznie mniejszym zasięgu i znaczeniu, które sprawiają, że poprawia się jakość życia, komunikacja pomiędzy ludźmi, jesteśmy mniej uciążliwi dla otoczenia.

Etapy procesu komercjalizacji

W zasadzie każdy proces komercjalizacji innowacji można podzielić na następujące etapy:

 1. Praca twórcza, identyfikacja innowacji, formowanie zespołu projektowego, definiowanie efektu pracy
 2. Ewaluacja innowacji.
  • Badanie zdolności patentowej
  • Badanie oryginalności i unikatowości innowacji
  • Określenie rynku i konsumentów
  • Wskazanie korzyści dla klientów
  • Określenie partnerów projektowych
  • Konkurenci
  • Określenie kierunków dalszych prac i rozwoju
 3. Szacowanie potencjału rynkowego i decyzja o podjęciu ryzyka wdrożenia
 4. Wprowadzanie innowacji na rynek
  • Określenie ostatecznej ścieżki komercjalizacji
  • Szacowanie budżetu wdrożenia i spodziewanych efektów finansowych
  • Określenie mapy drogowej, kamieni milowych, wskaźników efektywności, zakreślanie ram czasowych
  • Gromadzenie kapitałów, promocja wśród potencjalnych inwestorów, konsumentów, pozyskiwanie ambasadorów, influencerów
 5. Zakończenie projektu wdrożeniowego
  • Dystrybucja licencji lub innych form dostępu do innowacji
  • Stworzenie spółek celowych
  • Podsumowanie efektów, wyciągnięcie wniosków, sformułowanie rekomendacji i zaleceń.

Komercjalizacja w pytaniach

Czy każdy proces musi przejść zakreśloną ścieżkę w całości?

Nie. W zasadzie na każdym etapie negatywne efekty prac mogą spowodować zatrzymanie projektu.

Co z projektami, które okażą się porażką?

Takich projektów jest zdecydowana większość. Ważne jest formalne zamknięcie projektu, sformułowanie wniosków i zaleceń na przyszłość.

Czy to nie jest tak, że dobre pomysły obronią się same i nie ma potrzeby tworzyć dla nich specjalnych programów wsparcia?

Wielokrotnie w trakcie prac badawczych odkrywany jest nowy potencjał innowacji, nowe zastosowania, nowe korzyści z wdrożenia. Powinien zawsze przesądzać rachunek ekonomiczny.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu