Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

12 miesięcy temu

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy

Czego nie wiedzą innowatorzy?

Innowatorzy, głównie inżynierowie i technicy – tylko w niewielkim stopniu mogą podczas studiów zapoznać się z zagadnieniami o charakterze ekonomicznym – głównie w zakresie finansów, promocji i marketingu.

Stanowi to istotne utrudnienie we współpracy z inwestorami oraz przy wdrażaniu na rynek. Głównym celem programu realizowanego przez Administrację Prowincji Bolzano jest wspieranie procesów wzrostu innowacyjności lokalnych MŚP poprzez wzrost kwalifikacji personelu zaangażowanego w procesy innowacyjne.

Oferta oświatowa dla innowatorów

Pomoc finansowa wyniosła 50% kosztów przez max. 2 lata/os.. Ofertę skierowano do pracowników posiadających wykształcenie wyższe (wyłącznie techniczne i ścisłe) oraz co najmniej 3/5-letnie doświadczenie zawodowe. Przedsiębiorstwa, które zidentyfikowały kandydatów spełniających wymagania, mogły składać wnioski, które były oceniane przez wyspecjalizowany departament. MŚP otrzymują finansowanie po przedstawieniu sprawozdania z wydatków (możliwe co 6 miesięcy).
Beneficjentami programu są lokalne MŚP.

Efekty programu

Pierwszym dowodem sukcesu jest utworzenie nowych miejsc pracy dla specjalistów. Uruchomiono 45 umów o pracę na czas nieokreślony i 16 umów na czas określony.
W programie wzięło udział 58 firm (w dwóch naborach). Od maja 2018 r. działanie nie jest już uruchamiane w formie zaproszenia; zamiast tego wnioski będą oceniane na bieżąco.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/call-for-proposals-highly-qualified-personnel?check_logged_in=1

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu