Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

4 miesiące temu

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy

Czego nie wiedzą innowatorzy?

Innowatorzy, głównie inżynierowie i technicy – tylko w niewielkim stopniu mogą podczas studiów zapoznać się z zagadnieniami o charakterze ekonomicznym – głównie w zakresie finansów, promocji i marketingu.

Stanowi to istotne utrudnienie we współpracy z inwestorami oraz przy wdrażaniu na rynek. Głównym celem programu realizowanego przez Administrację Prowincji Bolzano jest wspieranie procesów wzrostu innowacyjności lokalnych MŚP poprzez wzrost kwalifikacji personelu zaangażowanego w procesy innowacyjne.

Oferta oświatowa dla innowatorów

Pomoc finansowa wyniosła 50% kosztów przez max. 2 lata/os.. Ofertę skierowano do pracowników posiadających wykształcenie wyższe (wyłącznie techniczne i ścisłe) oraz co najmniej 3/5-letnie doświadczenie zawodowe. Przedsiębiorstwa, które zidentyfikowały kandydatów spełniających wymagania, mogły składać wnioski, które były oceniane przez wyspecjalizowany departament. MŚP otrzymują finansowanie po przedstawieniu sprawozdania z wydatków (możliwe co 6 miesięcy).
Beneficjentami programu są lokalne MŚP.

Efekty programu

Pierwszym dowodem sukcesu jest utworzenie nowych miejsc pracy dla specjalistów. Uruchomiono 45 umów o pracę na czas nieokreślony i 16 umów na czas określony.
W programie wzięło udział 58 firm (w dwóch naborach). Od maja 2018 r. działanie nie jest już uruchamiane w formie zaproszenia; zamiast tego wnioski będą oceniane na bieżąco.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/call-for-proposals-highly-qualified-personnel?check_logged_in=1

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu