Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak klastry mogą wspierać innowacyjność?

1 rok temu

ClusteriX 2.0 projekt programu Interreg Europe

Celem programu jest poprawa regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze wykorzystanie klastrów. Kluczowym czynnikiem powodzenia jest znalezienie nowych sposobów współpracy wewnątrz klastrów oraz w skali międzyregionalnej. Chodzi nie tylko o identyfikację i zorganizowane wykorzystanie uzupełniających się kompetencji przemysłowych i badawczych, ale też o wprowadzenie nowych modeli innowacji poprzez wdrożenie strategicznych partnerstw klastrowych.

Dlaczego potrzebne są nowe modele współpracy?

Nowe modele innowacji są potrzebne, ponieważ globalizacja i cyfryzacja powodują szybkie zmiany w łańcuchach wartości i modelach biznesowych. Decydenci polityczni muszą być świadomi takich zmian, aby utrzymać tempo i być w stanie zapewnić szybkie i elastyczne wsparcie dla wschodzących gałęzi przemysłu w celu uczynienia/utrzymania konkurencyjności regionu w skali globalnej.

Otwarta innowacyjność czyli więcej interakcji

Droga do osiągnięcia tego celu wymaga zwiększenia liczby, jakości i intensywności interakcji międzysektorowych partnerstw klastrowych: zarówno w każdym regionie partnerskim, jak i między regionami w oparciu o komplementarne kompetencje zidentyfikowane poprzez inteligentne profilowanie regionalne.

Co osiągnięto dzięki programowi?

Sześć lat po spotkaniu inauguracyjnym CLUSTERIX 2.0 w Bolzano, partnerzy projektu powrócili, aby omówić rolę klastrów i regionalnych ekosystemów innowacji w zielonej transformacji. W 2022 r. przekształcił się w tętniący życiem kampus dla instytucji badawczych, wydziałów uniwersyteckich, start-upów i firm współpracujących ze sobą w 4 dziedzinach: Green, Food, Digital oraz Automotive & Automation. We współpracy uczestniczą także partnerzy projektowi CLUSTERIX 2.0 z Rumunii, Flandrii i Dolnej Austrii. W trakcie podsumowującego projekt spotkania w Tyrolu Południowym omówiono regionalne strategie biogospodarki o obiegu zamkniętym / zielonej transformacji oraz podejścia ekosystemowe.

Opracowanie własne na podstawie https://projects2014-2020.interregeurope.eu/clusterix2/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu