Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak klastry mogą wspierać innowacyjność?

6 miesięcy temu

ClusteriX 2.0 projekt programu Interreg Europe

Celem programu jest poprawa regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze wykorzystanie klastrów. Kluczowym czynnikiem powodzenia jest znalezienie nowych sposobów współpracy wewnątrz klastrów oraz w skali międzyregionalnej. Chodzi nie tylko o identyfikację i zorganizowane wykorzystanie uzupełniających się kompetencji przemysłowych i badawczych, ale też o wprowadzenie nowych modeli innowacji poprzez wdrożenie strategicznych partnerstw klastrowych.

Dlaczego potrzebne są nowe modele współpracy?

Nowe modele innowacji są potrzebne, ponieważ globalizacja i cyfryzacja powodują szybkie zmiany w łańcuchach wartości i modelach biznesowych. Decydenci polityczni muszą być świadomi takich zmian, aby utrzymać tempo i być w stanie zapewnić szybkie i elastyczne wsparcie dla wschodzących gałęzi przemysłu w celu uczynienia/utrzymania konkurencyjności regionu w skali globalnej.

Otwarta innowacyjność czyli więcej interakcji

Droga do osiągnięcia tego celu wymaga zwiększenia liczby, jakości i intensywności interakcji międzysektorowych partnerstw klastrowych: zarówno w każdym regionie partnerskim, jak i między regionami w oparciu o komplementarne kompetencje zidentyfikowane poprzez inteligentne profilowanie regionalne.

Co osiągnięto dzięki programowi?

Sześć lat po spotkaniu inauguracyjnym CLUSTERIX 2.0 w Bolzano, partnerzy projektu powrócili, aby omówić rolę klastrów i regionalnych ekosystemów innowacji w zielonej transformacji. W 2022 r. przekształcił się w tętniący życiem kampus dla instytucji badawczych, wydziałów uniwersyteckich, start-upów i firm współpracujących ze sobą w 4 dziedzinach: Green, Food, Digital oraz Automotive & Automation. We współpracy uczestniczą także partnerzy projektowi CLUSTERIX 2.0 z Rumunii, Flandrii i Dolnej Austrii. W trakcie podsumowującego projekt spotkania w Tyrolu Południowym omówiono regionalne strategie biogospodarki o obiegu zamkniętym / zielonej transformacji oraz podejścia ekosystemowe.

Opracowanie własne na podstawie https://projects2014-2020.interregeurope.eu/clusterix2/

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu