Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Fiński model komercjalizacji wiedzy

1 rok temu

Finlandia jest jednym z liderów innowacyjności i wyznacza trendy w zakresie podejścia do edukacji i wykorzystania wiedzy we wszystkich dziedzinach życia. Finowie już dawno odeszli od wąskiego rozumienia innowacji jako czegoś, co jest powiązane wyłącznie z produktem lub technologią, umieją natomiast przekształcić w przedsiębiorstwo także pomysły w zakresie edukacji, organizacji, komunikacji marketingowej czy metody badań naukowych.

Uniwersytet w Helsinkach

… wypromował dotychczas kilkadziesiąt spółek spinoff, które w większości odniosły sukces rynkowy. W roku 2017 utworzono platformę eLearningową dla opiekunów Memocate Oy, wdrażając jednocześnie fiński model opieki. Ekspansja zagraniczna objęła Kanadę, USA i Wielką Brytanię. W roku bieżącym planowane jest pilotażowe wdrożenie w Afryce, a do roku 2030 rozpisany jest plan zbudowania międzynarodowej marki platformy.

System edukacji przedszkolnej jako biznes?

HEISchools Oy jest spółką stworzoną do komercjalizacji słynnego fińskiego modelu edukacji przedszkolnej. Dzieci, po ukończeniu nauki są wyposażone w kompetencje ważne w XXI wieku, takie jak: koncentracja, kreatywność, rozwiązywanie problemów, umiejętność wypowiadania się, świadomość zdrowotna, umiejętności społeczno-emocjonalne, umiejętność czytania i pisania, współpraca, odporność na stres. Stworzono modelowe przedszkole w Finlandii i model ten powielono na zasadzie franczyzy w Argentynie, Singapurze, Afryce Południowej, Kenii, Malezji i USA. Przedmiotem fińskiego know-how są materiały edukacyjne dla nauczycieli, plan zajęć na cały okres nauki rozpisane w układach miesięcznych i godzinowych, pomoce naukowe dla nauczycieli, dla dzieci oraz materiały reklamowe. Projekt jest otwarty na powielanie w innych krajach.

Jasne reguły finansowe

Uniwersytet w Helsinkach z góry określa zasady podziału korzyści jako % od zysku netto uzyskanego z komercjalizacji w wariancie do i powyżej 100.000€. W podziale uczestniczą innowator, centrum badawcze i uniwersytet. Projekty komercjalizacyjne mogą liczyć na wsparcie Business Finland – organizacji rządowej, która dofinansowuje projekty o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do 70%, przy czym 40% budżetu musi być zarezerwowane na wprowadzanie innowacji na rynek. Typowy budżet projektu trwającego 12-24 miesiące wynosi od 400.000€ do ponad 1 mln €. Organizacją koordynującą współpracę innowatorów z Business Finland jest Helsinki Innovation Services.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

3 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

4 miesiące temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

5 miesięcy temu