Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Fiński model komercjalizacji wiedzy

7 miesięcy temu

Finlandia jest jednym z liderów innowacyjności i wyznacza trendy w zakresie podejścia do edukacji i wykorzystania wiedzy we wszystkich dziedzinach życia. Finowie już dawno odeszli od wąskiego rozumienia innowacji jako czegoś, co jest powiązane wyłącznie z produktem lub technologią, umieją natomiast przekształcić w przedsiębiorstwo także pomysły w zakresie edukacji, organizacji, komunikacji marketingowej czy metody badań naukowych.

Uniwersytet w Helsinkach

… wypromował dotychczas kilkadziesiąt spółek spinoff, które w większości odniosły sukces rynkowy. W roku 2017 utworzono platformę eLearningową dla opiekunów Memocate Oy, wdrażając jednocześnie fiński model opieki. Ekspansja zagraniczna objęła Kanadę, USA i Wielką Brytanię. W roku bieżącym planowane jest pilotażowe wdrożenie w Afryce, a do roku 2030 rozpisany jest plan zbudowania międzynarodowej marki platformy.

System edukacji przedszkolnej jako biznes?

HEISchools Oy jest spółką stworzoną do komercjalizacji słynnego fińskiego modelu edukacji przedszkolnej. Dzieci, po ukończeniu nauki są wyposażone w kompetencje ważne w XXI wieku, takie jak: koncentracja, kreatywność, rozwiązywanie problemów, umiejętność wypowiadania się, świadomość zdrowotna, umiejętności społeczno-emocjonalne, umiejętność czytania i pisania, współpraca, odporność na stres. Stworzono modelowe przedszkole w Finlandii i model ten powielono na zasadzie franczyzy w Argentynie, Singapurze, Afryce Południowej, Kenii, Malezji i USA. Przedmiotem fińskiego know-how są materiały edukacyjne dla nauczycieli, plan zajęć na cały okres nauki rozpisane w układach miesięcznych i godzinowych, pomoce naukowe dla nauczycieli, dla dzieci oraz materiały reklamowe. Projekt jest otwarty na powielanie w innych krajach.

Jasne reguły finansowe

Uniwersytet w Helsinkach z góry określa zasady podziału korzyści jako % od zysku netto uzyskanego z komercjalizacji w wariancie do i powyżej 100.000€. W podziale uczestniczą innowator, centrum badawcze i uniwersytet. Projekty komercjalizacyjne mogą liczyć na wsparcie Business Finland – organizacji rządowej, która dofinansowuje projekty o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do 70%, przy czym 40% budżetu musi być zarezerwowane na wprowadzanie innowacji na rynek. Typowy budżet projektu trwającego 12-24 miesiące wynosi od 400.000€ do ponad 1 mln €. Organizacją koordynującą współpracę innowatorów z Business Finland jest Helsinki Innovation Services.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu