Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Spółka celowa – sposób Uniwersytetu Śląskiego na szybką ścieżkę współpracy nauki z biznesem

1 rok temu

Bariery wewnętrzne jednostek B+R

Struktura uczelni i uwarunkowania prawne często stają się barierą dla efektywnego i elastycznego podejścia do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z biznesem. Często naukowcy rezygnują z podejmowania współpracy naukowej i projektowej ze względu na nadmiar czynności administracyjnych z tym związanych. Jednym z narzędzi niwelujących te problemy jest spółka celowa Uniwersytetu. Działając jak klasyczna spółka, łączy ona potrzeby rynku ze specyfiką działalności Uczelni, w sposób zwinny i dostosowany do realiów rynku

SPIN-US spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego

Zakres działania spółki celowej jest szeroki i otwarty na zgłaszane potrzeby. Koncentracja na komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii, a także transfer wiedzy z uczelni do gospodarki, w celu budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, to główne obszary działalności SPIN-US, spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego. Jednostka ta poprzez współpracę z naukowcami, brokerami i przedstawicielami biznesu inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Działa również w obszarze inkubacji i wdrażania pomysłów, co skutkuje wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

Zalety uruchomienia spółki celowej

Wykorzystanie modelu spółki celowej jest innowacją organizacyjną w ramach Uczelni, która ułatwia działania w następującym zakresie:

  • zwiększenia szybkości działania dostosowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
  • realizacji misji uczelni przedsiębiorczej
  • wykorzystania obszarów dedykowanych przedsiębiorstwom (fundusze krajowe i unijne) do realizacji celów strategicznych Uczelni
  • budowanie partnerstw regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych.
  • możliwość testowania produktów i usług naukowców w modelu sprzedażowym z udziałem spółki celowej
  • realizacja działań związanych z modelem komercjalizacji pośredniej – rozwój spółek spinowych
  • działa również w obszarze inkubacji i wdrażania pomysłów, czego efektem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/a-special-purpose-vehicle-of-the-university-fast-track-of-cooperation, Grafika Interreg

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu