Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Skuteczniejszy recykling plastiku

6 miesięcy temu

System recyklingu opakowań działający w oparciu o zasadę zachęt ekonomicznych, wydaję się być najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu plastiku. Systemy kaucyjne są tradycyjnie wykorzystywane do zbierania opakowań po napojach, ale koncepcja ta może być stosowana do wielu różnych rodzajów odpadów.

Cele zbiórki odpadów

Unia Europejska dąży do zwiększenia zbiórki i recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, a także wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji nowych produktów. Ta ostatnia część jest najbardziej kluczowym elementem łańcucha wartości, ponieważ prawdziwy recykling można osiągnąć tylko przy obiegu materiału. Celem UE jest osiągnięcie 30% zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych do 2030 r., co jest zgodne z zobowiązaniem do przyspieszenia transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, pomagając we wdrażaniu Zielonego Ładu UE i Planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Problemy w systemach recyklingu odpadów plastikowych

Problemem jednak pozostaje dobór zachęt ekonomicznych, które spowodują, że zbiórka opakowań będzie faktycznie skuteczna. W Seinajoki w Finlandii wdrożono system identyfikacji materiałów wysokiej jakości nadających się do recyklingu, który był wspomagany przez aplikację mobilną, testowaną w ramach projektu MuoviSampo. Uruchomiona także specjalne punkty zbiórka odpadów z plastiku.

Punkty zbiórki zbierają twardy polipropylen opakowaniowy (PP), ale istnieje również
regularny punkt zbiórki tworzyw sztucznych w pobliżu punktów zbiórki. Za twarde opakowania z polipropylenu (PP) pobierana jest kaucja w wysokości 0,50 €/kg za twarde opakowania polipropylenowe. Aby otrzymać kaucję, należy zarejestrować się jako użytkownik MuoviSammo za pomocą identyfikatora e-mail. Kaucja jest zapisywana w punkcie zbiórki na koncie MuoviSampo i można ją wykorzystać w pobliskim sklepie, który obsługuje konto MuoviSampo w kasie sklepu.

Efekty wdrożenia

System monitorowany jest przez lokalny Seinäjoki University of Applied Sciences, który specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych ze zdrową żywnością, rolnictwem, leśnictwem, transportem przyjaznym środowisku oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Wnioski z pilotażu są zachęcające, a wyniki recyklingu różnych frakcji zostały poprawione. Kluczem okazała się nawet niewielka, ale natychmiastowa rekompensata finansowa. Większość uczestników testów, którzy wcześniej wyrzucali opakowania z tworzyw sztucznych jako odpady zmieszane lub spalali je, stwierdzili, że korzyści ekonomiczne mogłyby poprawić ich nawyki w zakresie sortowania odpadów. Zdecydowana większość stwierdziła, że zachęta ekonomiczna skłoniłaby ich do lepszego sortowania odpadów.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/muovisampo-plastic-recycling-concept oraz https://projects.seamk.fi/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

5 miesięcy temu