Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Rumuńska ścieżka komercjalizacji wiedzy

1 rok temu

Rumunia jest krajem, który należy wraz z Bułgarią, Łotwą i Polską do krajów o najniższych wskaźnikach innowacyjności w Unii Europejskiej. Problemem nie jest brak uczelni wyższych (publicznych uczelni jest w Rumunii 55 i 35 niepublicznych) czy instytucji badawczych (43 JBR + 51 instytutów badawczych Akademii Rumuńskiej), ale brak współpracy naukowców z biznesem. Aby zmienić ten stan rzeczy przyjęte zostały dokumenty Narodowej Strategii Na Rzecz Badań i Innowacji na lata 2014-2021 oraz 2022-2027. Każdy z 8 regionów Rumunii opracował swój własny Program Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

Zidentyfikowano wiele przyczyn niskiego poziomu innowacyjności, które w całym kraju okazały się identyczne i zbieżne także ze słabościami polskiego systemu przepływu wiedzy do biznesu: rozdrobnienie i akcyjność działań, które prowadzą do tego, że system się „nie uczy”, jest niskie zapotrzebowanie na wiedzę ze strony biznesu, brak jest personelu, który wie w jaki sposób wykorzystać wiedzę w praktyce, brak jest systemu finansowania badań naukowych, a następnie wdrażania ich efektów w gospodarce.

W Regionie Północno-Wschodnim Rumunii instytucją odpowiedzialną za wdrożenie programu jest

Północno-Wschodnia Agencja Rozwoju Regionalnego (ADR)

Instytucja ta, we współpracy z Bankiem Światowym zrealizowała 2 edycje programu akceleracji innowacji – Research Valorization Program, Celem programu było przygotowanie innowatorów do pozyskania inwestorów dla ich pomysłów. Innowacje wywodziły się z różnych branż – motoryzacja, medycyna, inżynieria materiałowa, edukacja i były na różnym etapie gotowości technologicznej. Program trwał 10 miesięcy i obejmował szereg szkoleń i warsztatów realizowanych przez specjalistów z Banku Światowego, natomiast punktem kulminacyjnym był Demo Day, w którym to innowatorzy prezentowali swoje pomysły w formie Pitch Decku inwestorom finansowym.

Program kładł szczególny nacisk na rozwój umiejętności biznesowych u innowatorów, którzy nie będąc z wykształcenia ekonomistami mieli zrozumiałe problemy z prezentacją ekonomicznej warstwy swoich koncepcji, co z kolei jest istotne dla inwestorów.

Organizatorzy szacują, że ok. 30% wniosków ma szansę pozyskać finansowanie. Planowane jest przeprowadzenie następnych sesji RVP.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu