Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Rumuńska ścieżka komercjalizacji wiedzy

5 miesięcy temu

Rumunia jest krajem, który należy wraz z Bułgarią, Łotwą i Polską do krajów o najniższych wskaźnikach innowacyjności w Unii Europejskiej. Problemem nie jest brak uczelni wyższych (publicznych uczelni jest w Rumunii 55 i 35 niepublicznych) czy instytucji badawczych (43 JBR + 51 instytutów badawczych Akademii Rumuńskiej), ale brak współpracy naukowców z biznesem. Aby zmienić ten stan rzeczy przyjęte zostały dokumenty Narodowej Strategii Na Rzecz Badań i Innowacji na lata 2014-2021 oraz 2022-2027. Każdy z 8 regionów Rumunii opracował swój własny Program Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

Zidentyfikowano wiele przyczyn niskiego poziomu innowacyjności, które w całym kraju okazały się identyczne i zbieżne także ze słabościami polskiego systemu przepływu wiedzy do biznesu: rozdrobnienie i akcyjność działań, które prowadzą do tego, że system się „nie uczy”, jest niskie zapotrzebowanie na wiedzę ze strony biznesu, brak jest personelu, który wie w jaki sposób wykorzystać wiedzę w praktyce, brak jest systemu finansowania badań naukowych, a następnie wdrażania ich efektów w gospodarce.

W Regionie Północno-Wschodnim Rumunii instytucją odpowiedzialną za wdrożenie programu jest

Północno-Wschodnia Agencja Rozwoju Regionalnego (ADR)

Instytucja ta, we współpracy z Bankiem Światowym zrealizowała 2 edycje programu akceleracji innowacji – Research Valorization Program, Celem programu było przygotowanie innowatorów do pozyskania inwestorów dla ich pomysłów. Innowacje wywodziły się z różnych branż – motoryzacja, medycyna, inżynieria materiałowa, edukacja i były na różnym etapie gotowości technologicznej. Program trwał 10 miesięcy i obejmował szereg szkoleń i warsztatów realizowanych przez specjalistów z Banku Światowego, natomiast punktem kulminacyjnym był Demo Day, w którym to innowatorzy prezentowali swoje pomysły w formie Pitch Decku inwestorom finansowym.

Program kładł szczególny nacisk na rozwój umiejętności biznesowych u innowatorów, którzy nie będąc z wykształcenia ekonomistami mieli zrozumiałe problemy z prezentacją ekonomicznej warstwy swoich koncepcji, co z kolei jest istotne dla inwestorów.

Organizatorzy szacują, że ok. 30% wniosków ma szansę pozyskać finansowanie. Planowane jest przeprowadzenie następnych sesji RVP.

Ostatnie wpisy

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

1 miesiąc temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

2 miesiące temu

Optymalizacja kosztów innowacji

Jak ulga badawczo-rozwojowa wspiera rozwój nowatorskich przedsięwzięć Innowacje stanowią paliwo przyszłościowego biznesu, umożliwiając przedsiębiorcom wyjście przed szereg i osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej. Jednak proces tworzenia i wdrażania nowych pomysłów często wiąże się z wysokimi kosztami. Aby je maksymalnie możliwie zoptymalizować warto wykorzystać dostępne ulgi podatkowe, których katalog został istotnie rozszerzony w wyniku tzw. Polskiego Ładu. […]

3 miesiące temu