Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Prezydent Roosevelt a współpraca nauka-biznes.

1 rok temu

Zaczęło się w roku 1945 kiedy to na zapytanie ówczesnego Prezydenta USA przeanalizowano proces przepływu wiedzy z nauki do gospodarki pracującej na potrzeby techniki wojskowej podczas II Wojny Światowej. W rekordowym, nawet jak dzisiejsze realia było wdrożenie w czasie wojny technologii wytworzenia bomby atomowej, produkcja penicyliny czy praktyczne zastosowanie radarów. Raport ten wskazywał jakie mechanizmy współpracy okazały się najskuteczniejsze i w jaki sposób można je zastosować już na potrzeby gospodarki cywilnej. Uwzględniono uczelnie różnej wielkości, rządowe i prywatne instytucje badawcze i laboratoria.

Powszechnie przyjęto…

schemat linearnego przepływu wiedzy

… według modelu Badania naukowe -> Innowacja -> Rozpowszechnianie. Zasady takie obowiązywały do roku 1980, kiedy to zauważono, że uczestnicy procesów są odrębnymi jednostkami, komunikacja pomiędzy nimi przebiega z dużym opóźnieniem, co wynikało z zastosowania dość sztywnych procedur oraz hierarchicznego sposobu zarządzania. Powstała silna potrzeba usprawnienia przepływu informacji, umożliwienia nieformalnych kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami, co zapewniałoby weryfikację przyjętych hipotez i szybkie poprawianie błędów. W efekcie zaproponowano…

nielinearny schemat przepływu wiedzy

… który z niewielkimi modyfikacjami obowiązuje do dziś. Zakłada on dynamiczną interakcję pomiędzy uczestnikami procesu komercjalizacji innowacji, także po dokonaniu wdrożenia. Dostrzeżono także rolę uniwersytetów, które powinny kształcić studentów także w kierunku biznesowym, tak aby już na etapie badań można było identyfikować potencjał komercyjny wiedzy. Zauważono też rolę władz lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia i wsparcia biznesu w procesie wdrażania innowacji. Ponieważ pojęcie innowacyjności objęło nie tylko produkty, ale też usługi, sposoby komunikacji, metody nauczania, leczenia, spędzania wolnego czasu w proces ten włączono także wszelkich interesariuszy. Stąd dziś modelem najpowszechniej stosowanym jest…

Open Innovation – czyli otwarta innowacja.

Opracowanie na podstawie: University Industry Collaboration. A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and innovation, Interreg Europe, January 2020

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu