Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Polska w europejskim rankingu innowacyjności za 2022

10 miesięcy temu

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE poprawiły swoje wyniki w zakresie innowacji od 2015 r., ale kraje, które osiągają najsłabsze wyniki, pozostają jeszcze bardziej w tyle.
Wyniki UE w zakresie innowacji poprawiły się o 9,9 punktu procentowego od 2015 r. Wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 26 krajach UE. Największy wzrost odnotowano na Cyprze, w Estonii i w Grecji. Największą poprawę odnotowano w odniesieniu do następujących wskaźników: innowatorzy procesów biznesowych, międzynarodowe wspólne publikacje naukowe, innowacyjne MŚP współpracujące z innymi, mobilność zasobów ludzkich w nauce i technice, publiczno-prywatne wspólne publikacje naukowe oraz nakłady inwestycyjne typu venture.

Trendy w latach 2015-2022

W latach 2015−2022 różnice w wynikach między krajami UE zmniejszyły się, przede wszystkim w ramach grup liderów innowacji, silnych innowatorów i umiarkowanych innowatorów. Początkujący innowatorzy, jako grupa, nie nadrabiają zaległości.

W porównaniu z 2021 r. wyniki w zakresie innowacji spadły w ośmiu państwach członkowskich. W latach 2021−2022 wyniki poprawiły się w 19 krajach, najbardziej w Czechach, Irlandii i Finlandii (co najmniej o 7,5 punktu procentowego), a w ośmiu (w Estonii, Francji, Niemczech, Włoszech, na Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie i w Rumunii) odnotowano spadek, przy czym największy był on w Estonii (-8,9 punktu procentowego).
Można wyróżnić cztery kategorie krajów Na podstawie średnich wyników (w stosunku do UE
w 2022 r.) kraje można podzielić na cztery kategorie (wykres 1).

Kategorie innowatorów


Belgia, Dania, Finlandia, Niderlandy i Szwecja to liderzy innowacji (ang. Innovation Leaders), których wyniki w zakresie innowacji są zdecydowanie powyżej średniej UE. Austria, Cypr, Francja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg to silni innowatorzy (ang. Strong Innovators) o wynikach powyżej średniej UE. Wyniki Czech, Estonii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii plasują się poniżej średniej UE. Państwa te zaliczono zatem do grupy umiarkowanych innowatorów (ang. Moderate Innovators). Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja to początkujący innowatorzy (ang. Emerging Innovators), których wyniki są znacznie niższe od średniej.

Unia Europejska w czołówce światowej innowatorów

Na szczeblu globalnym UE wyprzedziła Japonię oraz zmniejszyła różnicę dzielącą ją od niektórych innych
konkurentów UE ma przewagę nad Brazylią, Chile, Chinami, Indiami, Japonią, Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, ale ma gorsze wyniki niż Australia, Kanada, Korea Południowa i Stany Zjednoczone (wykres 2).


W latach 2015−2022 UE poprawiła swoją względną pozycję wobec wszystkich światowych konkurentów z wyjątkiem Chin. Zmniejszył się dystans, jaki dzieli UE od Australii, Kanady, Korei Południowej i USA. Wzrosła natomiast jej przewaga nad Chile, Indiami, Japonią, Meksykiem i RPA. Przewaga nad Chinami zmniejszyła się. UE wyprzedziła Japonię, która wcześniej miała przewagę.
Ostatnio, w latach 2021−2022, jedynie UE, Chile i RPA wykazały poprawę wyników w zakresie innowacji, a wyniki wszystkich pozostałych światowych konkurentów się pogorszyły.

Opracowanie własne na podstawie: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Innovation Scoreboard 2022 : executive summary, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/563149

Ostatnie wpisy

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

3 tygodnie temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

2 miesiące temu

Skuteczniejszy recykling plastiku

System recyklingu opakowań działający w oparciu o zasadę zachęt ekonomicznych, wydaję się być najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu plastiku. Systemy kaucyjne są tradycyjnie wykorzystywane do zbierania opakowań po napojach, ale koncepcja ta może być stosowana do wielu różnych rodzajów odpadów. Cele zbiórki odpadów Unia Europejska dąży do zwiększenia zbiórki i recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, a […]

2 miesiące temu