Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Komercjalizacja w praktyce

1 rok temu

Czym jest komercjalizacja

Termin „komercjalizacja” związany jest z uczynieniem zyskownym całego procesu badań naukowych i pracy wielu ludzi, którzy przyczyniają się do tego, żeby pomysły i nowe idee trafiły do konsumenta w postaci produktów lub usług zaspokajających zmieniające się potrzeby ludzi, firm czy instytucji.

Komercjalizowanie innowacji to zatem nic innego niż sprzedaż nowości stworzonych przez twórców nowości. Nie chodzi przy tym tylko o wynalazki przełomowe w skali ludzkości, ale też o innowacje o znacznie mniejszym zasięgu i znaczeniu, które sprawiają, że poprawia się jakość życia, komunikacja pomiędzy ludźmi, jesteśmy mniej uciążliwi dla otoczenia.

Etapy procesu komercjalizacji

W zasadzie każdy proces komercjalizacji innowacji można podzielić na następujące etapy:

 1. Praca twórcza, identyfikacja innowacji, formowanie zespołu projektowego, definiowanie efektu pracy
 2. Ewaluacja innowacji.
  • Badanie zdolności patentowej
  • Badanie oryginalności i unikatowości innowacji
  • Określenie rynku i konsumentów
  • Wskazanie korzyści dla klientów
  • Określenie partnerów projektowych
  • Konkurenci
  • Określenie kierunków dalszych prac i rozwoju
 3. Szacowanie potencjału rynkowego i decyzja o podjęciu ryzyka wdrożenia
 4. Wprowadzanie innowacji na rynek
  • Określenie ostatecznej ścieżki komercjalizacji
  • Szacowanie budżetu wdrożenia i spodziewanych efektów finansowych
  • Określenie mapy drogowej, kamieni milowych, wskaźników efektywności, zakreślanie ram czasowych
  • Gromadzenie kapitałów, promocja wśród potencjalnych inwestorów, konsumentów, pozyskiwanie ambasadorów, influencerów
 5. Zakończenie projektu wdrożeniowego
  • Dystrybucja licencji lub innych form dostępu do innowacji
  • Stworzenie spółek celowych
  • Podsumowanie efektów, wyciągnięcie wniosków, sformułowanie rekomendacji i zaleceń.

Komercjalizacja w pytaniach

Czy każdy proces musi przejść zakreśloną ścieżkę w całości?

Nie. W zasadzie na każdym etapie negatywne efekty prac mogą spowodować zatrzymanie projektu.

Co z projektami, które okażą się porażką?

Takich projektów jest zdecydowana większość. Ważne jest formalne zamknięcie projektu, sformułowanie wniosków i zaleceń na przyszłość.

Czy to nie jest tak, że dobre pomysły obronią się same i nie ma potrzeby tworzyć dla nich specjalnych programów wsparcia?

Wielokrotnie w trakcie prac badawczych odkrywany jest nowy potencjał innowacji, nowe zastosowania, nowe korzyści z wdrożenia. Powinien zawsze przesądzać rachunek ekonomiczny.

Ostatnie wpisy

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

3 tygodnie temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

2 miesiące temu

Skuteczniejszy recykling plastiku

System recyklingu opakowań działający w oparciu o zasadę zachęt ekonomicznych, wydaję się być najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu plastiku. Systemy kaucyjne są tradycyjnie wykorzystywane do zbierania opakowań po napojach, ale koncepcja ta może być stosowana do wielu różnych rodzajów odpadów. Cele zbiórki odpadów Unia Europejska dąży do zwiększenia zbiórki i recyklingu różnych rodzajów tworzyw sztucznych, a […]

2 miesiące temu