Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Komercjalizacja w praktyce

1 rok temu

Czym jest komercjalizacja

Termin „komercjalizacja” związany jest z uczynieniem zyskownym całego procesu badań naukowych i pracy wielu ludzi, którzy przyczyniają się do tego, żeby pomysły i nowe idee trafiły do konsumenta w postaci produktów lub usług zaspokajających zmieniające się potrzeby ludzi, firm czy instytucji.

Komercjalizowanie innowacji to zatem nic innego niż sprzedaż nowości stworzonych przez twórców nowości. Nie chodzi przy tym tylko o wynalazki przełomowe w skali ludzkości, ale też o innowacje o znacznie mniejszym zasięgu i znaczeniu, które sprawiają, że poprawia się jakość życia, komunikacja pomiędzy ludźmi, jesteśmy mniej uciążliwi dla otoczenia.

Etapy procesu komercjalizacji

W zasadzie każdy proces komercjalizacji innowacji można podzielić na następujące etapy:

 1. Praca twórcza, identyfikacja innowacji, formowanie zespołu projektowego, definiowanie efektu pracy
 2. Ewaluacja innowacji.
  • Badanie zdolności patentowej
  • Badanie oryginalności i unikatowości innowacji
  • Określenie rynku i konsumentów
  • Wskazanie korzyści dla klientów
  • Określenie partnerów projektowych
  • Konkurenci
  • Określenie kierunków dalszych prac i rozwoju
 3. Szacowanie potencjału rynkowego i decyzja o podjęciu ryzyka wdrożenia
 4. Wprowadzanie innowacji na rynek
  • Określenie ostatecznej ścieżki komercjalizacji
  • Szacowanie budżetu wdrożenia i spodziewanych efektów finansowych
  • Określenie mapy drogowej, kamieni milowych, wskaźników efektywności, zakreślanie ram czasowych
  • Gromadzenie kapitałów, promocja wśród potencjalnych inwestorów, konsumentów, pozyskiwanie ambasadorów, influencerów
 5. Zakończenie projektu wdrożeniowego
  • Dystrybucja licencji lub innych form dostępu do innowacji
  • Stworzenie spółek celowych
  • Podsumowanie efektów, wyciągnięcie wniosków, sformułowanie rekomendacji i zaleceń.

Komercjalizacja w pytaniach

Czy każdy proces musi przejść zakreśloną ścieżkę w całości?

Nie. W zasadzie na każdym etapie negatywne efekty prac mogą spowodować zatrzymanie projektu.

Co z projektami, które okażą się porażką?

Takich projektów jest zdecydowana większość. Ważne jest formalne zamknięcie projektu, sformułowanie wniosków i zaleceń na przyszłość.

Czy to nie jest tak, że dobre pomysły obronią się same i nie ma potrzeby tworzyć dla nich specjalnych programów wsparcia?

Wielokrotnie w trakcie prac badawczych odkrywany jest nowy potencjał innowacji, nowe zastosowania, nowe korzyści z wdrożenia. Powinien zawsze przesądzać rachunek ekonomiczny.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu