Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak to się robi w Barcelonie?

1 rok temu

Największą uczelnią Katalonii jest Uniwersytet w Barcelonie , który od ponad 500 lat kształci studentów z Hiszpanii i wielu krajów świata. Jest czołowym ośrodkiem badawczym nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Wyżej notowaną uczelnią hiszpańską jest jedynie Uniwersytet Complutense w Madrycie. W Barcelonie znajduje się też czwarta na liście największych hiszpańskich uczelni Politechnika Katalońska w Barcelonie oraz dwa mniejsze uniwersytety: Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie oraz Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie.

Bosch i Gimpera

Działające w formie fundacji centrum transferu technologii Uniwersytetu w Barcelonie powstało w roku 1983 i zajmuje się wspieraniem badań naukowych, tworzeniem przedsiębiorstw innowatorów oraz innymi formami komercjalizacji wyników badań. Między innymi dzięki działalności Fundacji Uniwersytet w Barcelonie stał się jedną z instytucji europejskich o największej liczbie zgłoszeń patentowych. Jedną z dziedzin, w której Uniwersytet notuje największe osiągnięcia jest medycyna i nauki o zdrowiu. Jest to możliwe dzięki temu, że Uniwersytet dysponuje własną bazą szpitali klinicznych, siecią laboratoriów oraz rozbudowaną siecią współpracy w kraju i zagranicą. Jednym z kluczy do sukcesu jest współpraca z …

Biocat ,

Fundacją publiczno-prywatną, powołaną z inicjatywy zarządu regionu Katalonii i miasta Barcelona. Powołany w 2006 roku Biocat ma za zadanie określenie potrzeb Regionu oraz wdrożenie strategii i planu działania w dziedzinie nauk o życiu i zdrowia w Katalonii. Biocat zajmuje się akceleracją, promocją oraz łączeniem elementów ekosystemu. Jako instytucja regionalna, finansowana z różnych źródeł Biocat jest naturalnym i uniwersalnym pośrednikiem w kontaktach uczelni i jednostek B+R z przedsiębiorcami, inwestorami, mediami i wszelkimi interesariuszami z branży zdrowotnej. Dotyczy to zarówno branży farmaceutycznej, MedTech, jak i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Biocat ściśle współpracuje także z Hubem Innowacji FC Barcelona, który zajmuje się medycyną sportową, problematyką żywienia osób uprawiających sport oraz organizacją w sporcie.

Bardzo ważnym elementem ekosystemu jest też

ACCIO

…agencja regionalna, która zajmuje się przede wszystkim finansowaniem innowacyjności na różnych etapach, od badań naukowych po finansowanie startupów. ACCIO organizuje cykliczne spotkania innowatorów z inwestorami i przedstawicielami instytucji finansowych, prowadzi fora inwestycyjne, świadczy usługi konsultingowe w zakresie finansowania, rozwoju biznesu i organizacji. ACCIO to również centrum networkingu, możliwość rozpoczęcia ekspansji zagranicznej. punkt kontaktowy z klastrami krajowymi i zagranicznymi, misje zagraniczne oraz udziały w targach, konferencjach i sympozjach.

W Barcelonie stworzony unikatowy ekosystem, w którym w zasadzie na każdym etapie akceleracji innowacji funkcjonuje instytucja/firma specjalizująca się w dostarczaniu usług, które wspierają generowanie wiedzy i jej waloryzację pod kątem potencjału rynkowego, rozwój technologiczny innowacji, walidację, ewaluację oraz wprowadzenie innowacji na rynek. Rozbudowany system wsparcia wynika z różnorodności potrzeb i wyzwań i jest wynikiem wieloletniego procesu weryfikacji zasadności funkcjonowania wdrożonych rozwiązań. System ten odzwierciedla imponujący zasób know-how, jaki zgromadzono przez wiele lat funkcjonowania.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu