Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Jak klastry mogą wspierać innowacyjność?

12 miesięcy temu

ClusteriX 2.0 projekt programu Interreg Europe

Celem programu jest poprawa regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze wykorzystanie klastrów. Kluczowym czynnikiem powodzenia jest znalezienie nowych sposobów współpracy wewnątrz klastrów oraz w skali międzyregionalnej. Chodzi nie tylko o identyfikację i zorganizowane wykorzystanie uzupełniających się kompetencji przemysłowych i badawczych, ale też o wprowadzenie nowych modeli innowacji poprzez wdrożenie strategicznych partnerstw klastrowych.

Dlaczego potrzebne są nowe modele współpracy?

Nowe modele innowacji są potrzebne, ponieważ globalizacja i cyfryzacja powodują szybkie zmiany w łańcuchach wartości i modelach biznesowych. Decydenci polityczni muszą być świadomi takich zmian, aby utrzymać tempo i być w stanie zapewnić szybkie i elastyczne wsparcie dla wschodzących gałęzi przemysłu w celu uczynienia/utrzymania konkurencyjności regionu w skali globalnej.

Otwarta innowacyjność czyli więcej interakcji

Droga do osiągnięcia tego celu wymaga zwiększenia liczby, jakości i intensywności interakcji międzysektorowych partnerstw klastrowych: zarówno w każdym regionie partnerskim, jak i między regionami w oparciu o komplementarne kompetencje zidentyfikowane poprzez inteligentne profilowanie regionalne.

Co osiągnięto dzięki programowi?

Sześć lat po spotkaniu inauguracyjnym CLUSTERIX 2.0 w Bolzano, partnerzy projektu powrócili, aby omówić rolę klastrów i regionalnych ekosystemów innowacji w zielonej transformacji. W 2022 r. przekształcił się w tętniący życiem kampus dla instytucji badawczych, wydziałów uniwersyteckich, start-upów i firm współpracujących ze sobą w 4 dziedzinach: Green, Food, Digital oraz Automotive & Automation. We współpracy uczestniczą także partnerzy projektowi CLUSTERIX 2.0 z Rumunii, Flandrii i Dolnej Austrii. W trakcie podsumowującego projekt spotkania w Tyrolu Południowym omówiono regionalne strategie biogospodarki o obiegu zamkniętym / zielonej transformacji oraz podejścia ekosystemowe.

Opracowanie własne na podstawie https://projects2014-2020.interregeurope.eu/clusterix2/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

3 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

4 miesiące temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

5 miesięcy temu