Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Instytut Usług Społecznych Aragonii

9 miesięcy temu

Starzenie się społeczeństw krajów europejskich jest faktem i nie jest to perspektywa kilku lat, ale to się dzieje już. Nie wystarczy już tylko alarmować i bić w dzwony ostrzegawcze, że czeka nas katastrofa demograficzna, ale trzeba działać.

Jaki model opieki?

Dotychczas stosowany model opieki „jeden na jeden”, w którym jednym seniorem opiekuje się jedna osoba – najczęściej członek rodziny nie sprawdzi się wraz ze wzrastającą liczbą osób wymagających wsparcia w czynnościach codziennych, nie mówiąc już o osobach wymagających specjalistycznej opieki całodobowej. Nie jest też rozwiązaniem importowanie opiekunów z krajów mniej zamożnych, gdyż nie można wykluczyć ryzyka nawrotu światowych epidemii i ograniczeń w zakresie podróżowania. Znacznie efektywniejszym sposobem wydaje się tworzenie specjalistycznych ośrodków opiekuńczych, które obejmą opieką większą liczbę podopiecznych, wykorzystają możliwości tworzone przez biznes w zakresie sprzętu codziennego użytku, techniki medycznej, informatyki, sztucznej inteligencji itp. Wydajność takiego systemu oraz koszty przypadające na jednego pacjenta są znacznie niższe.

Hiszpański sposób na usługi społeczne

Hiszpania jest jednym z krajów, który od lat przyciągał dużą liczbę tanich pracowników – głównie z krajów Ameryki Łacińskiej, a problem ze starzeniem się społeczeństwa dostrzegł już wiele lat temu. Wypracowano wiele modeli opieki nad osobami starszymi, uwzględniając różne potrzeby osób starszych.

Rząd Aragonii, w celu urzeczywistnienie publicznej odpowiedzialności w dziedzinie usług socjalnych powołał Instytut Usług Społecznych Aragonii (IASS). Jego zadaniem jest wykorzystanie zasobów publicznych w dziedzinie usług socjalnych i zapewnienie dobrego poziomu jakości usług socjalnych we Wspólnocie Autonomicznej Aragonii.

Zakres usług IASS

Aktywność Instytutu koncentruje się na wsparciu ekonomicznym osób tego wymagających, opiece nad osobami starszymi, monitoringu dzieci od urodzenia do osiągnięcia dorosłości, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, którym choroba uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Instytut prowadzi też centra usług społecznych, a na swojej stronie internetowej zamieszcza aktualne linki do instytucji i urzędów. Jest więc jednocześnie portalem internetowym dla podopiecznych oraz wszystkich zainteresowanych załatwianiem spraw przez internet.

Obiekty prowadzone przez Instytut współpracują z innymi instytucjami rządu Aragonii oraz miejskimi, uczelniami oraz firmami posiadającymi ofertę kierowaną do osób starszych, dzięki czemu stworzono ekosystem zdolny do odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu