Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Akademickie centrum kompetencyjne FEMTO -ST w Besancont (Francja)

4 miesiące temu

Czym zajmuje się centrum kompetencyjne FEMTO-ST?

FEMTO-ST to centrum kompetencji, które rozwinęło wiedzę specjalistyczną w zakresie transferu wiedzy naukowej do przemysłu. Centrum kompetencji promowało tworzenie firm typu spin-off, jednocześnie dostosowując działania spin-off do regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji (S3). W 2013 r. utworzono FEMTO Engineering, aby wykorzystać doświadczenie FEMTO-ST w angażowaniu przemysłu w projekty badawcze. FEMTO Engineering oferuje specjalistyczne usługi inżynieryjne na wysokim poziomie w oparciu o badania prowadzone w FEMTO-ST dla MŚP i dużych firm w 5 szerokich obszarach technologicznych.

Oferta Centrum

Centrum oferuje badania na wysokim poziomie i zintegrowane rozwiązania złożonych problemów technologicznych wywołanych transformacjami cyfrowymi, energetyczno-ekologicznymi i przemysłowymi:

 • Sieci, systemy komunikacji i przetwarzania informacji,
 • Interakcje między interfejsami i treściami,
 • Rola komunikacji w rozwoju aplikacji,
 • Techniczne, ekonomiczne i społeczne implikacje transformacji cyfrowej, w szczególności dla obiektów komunikacyjnych, sieci i mediów przyszłości, zastosowań i usług, autonomii i zdrowia ludzi, środowiska lub bezpieczeństwa.

Obszary kompetencyjne Centrum to:

 • Modelowanie procesów
 • Obróbka skrawaniem i obróbka powierzchni laserem femtosekundowym
 • Analiza Time-Frequency
 • Mikrotechnologie
 • Robotyka
 • Mechanika
 • Sztuczna inteligencja

Przewaga konkurencyjna FEMTO-ST

Poza klasycznymi badaniami akademickimi, silną cechą szczególną FEMTO-ST jest jego zaangażowanie w innowacje i transfer nowej wiedzy stworzonej na poziomie akademickim. Po pierwsze, instytut wraz ze wsparciem regionu i lokalnych inkubatorów rozwinął skuteczną zdolność do tworzenia firm typu spin-off. Po drugie, ten lokalny publiczny instytut badawczy zdołał utrzymać silne powiązania ze swoimi spin-off, promując wspólne prace doktorskie wspierające wewnętrzną innowacyjność firm, a także budując mikro-klaster spin-off. Ten mikro-klaster praktycznie posłużył jako podatny grunt dla kilku innowacyjnych propozycji (do 6 w 2019 r.) mających na celu wspólne zajęcie się lokalną polityką innowacji. Zaowocowało to do chwili obecnej pięcioma projektami finansowanymi przez EFRR, w wielu różnych dziedzinach.
Oprócz roli mikroklastra, FEMTO-ST zainicjowało również, przy wsparciu regionu, utworzenie w 2013 r. prywatnej fundacji non-profit, FC’INNOV / FEMTO-Engineering, wspierającej dojrzewanie i działania innowacyjne oparte na najbardziej obiecujących i istotnych osiągnięciach badawczych instytutu.

Efekty działalności FEMTO-ST

Skuteczność działalności Centrum można ocenić w dłuższym okresie, gdyż proces uczenia się organizacji i ludzi wymaga czasu. 12 osobowy zespół Centrum składający się głównie z naukowców mocno osadzonych w realiach techniki oraz biznesu może pochwalić się bezspornymi efektami:

 • skuteczna zdolność do tworzenia firm typu spin-off, przy rosnącym średnim wskaźniku tworzenia wynoszącym 1 rocznie w ciągu ostatnich 10 lat i 2 rocznie w ciągu ostatnich 3 lat.
 • pięć wspólnych projektów S3 finansowanych przez EFRR na liście działań priorytetowych.
 • działania w zakresie dojrzałości i innowacji oparte na najbardziej obiecujących i istotnych osiągnięciach badawczych instytutu.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/developing-academic-excellence-with-strong-links-to-its-societal-economic-impact i https://www.femto-engineering.fr/en/

Ostatnie wpisy

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

1 miesiąc temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

2 miesiące temu

Optymalizacja kosztów innowacji

Jak ulga badawczo-rozwojowa wspiera rozwój nowatorskich przedsięwzięć Innowacje stanowią paliwo przyszłościowego biznesu, umożliwiając przedsiębiorcom wyjście przed szereg i osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej. Jednak proces tworzenia i wdrażania nowych pomysłów często wiąże się z wysokimi kosztami. Aby je maksymalnie możliwie zoptymalizować warto wykorzystać dostępne ulgi podatkowe, których katalog został istotnie rozszerzony w wyniku tzw. Polskiego Ładu. […]

3 miesiące temu