Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Akademickie centrum kompetencyjne FEMTO -ST w Besancont (Francja)

1 rok temu

Czym zajmuje się centrum kompetencyjne FEMTO-ST?

FEMTO-ST to centrum kompetencji, które rozwinęło wiedzę specjalistyczną w zakresie transferu wiedzy naukowej do przemysłu. Centrum kompetencji promowało tworzenie firm typu spin-off, jednocześnie dostosowując działania spin-off do regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji (S3). W 2013 r. utworzono FEMTO Engineering, aby wykorzystać doświadczenie FEMTO-ST w angażowaniu przemysłu w projekty badawcze. FEMTO Engineering oferuje specjalistyczne usługi inżynieryjne na wysokim poziomie w oparciu o badania prowadzone w FEMTO-ST dla MŚP i dużych firm w 5 szerokich obszarach technologicznych.

Oferta Centrum

Centrum oferuje badania na wysokim poziomie i zintegrowane rozwiązania złożonych problemów technologicznych wywołanych transformacjami cyfrowymi, energetyczno-ekologicznymi i przemysłowymi:

 • Sieci, systemy komunikacji i przetwarzania informacji,
 • Interakcje między interfejsami i treściami,
 • Rola komunikacji w rozwoju aplikacji,
 • Techniczne, ekonomiczne i społeczne implikacje transformacji cyfrowej, w szczególności dla obiektów komunikacyjnych, sieci i mediów przyszłości, zastosowań i usług, autonomii i zdrowia ludzi, środowiska lub bezpieczeństwa.

Obszary kompetencyjne Centrum to:

 • Modelowanie procesów
 • Obróbka skrawaniem i obróbka powierzchni laserem femtosekundowym
 • Analiza Time-Frequency
 • Mikrotechnologie
 • Robotyka
 • Mechanika
 • Sztuczna inteligencja

Przewaga konkurencyjna FEMTO-ST

Poza klasycznymi badaniami akademickimi, silną cechą szczególną FEMTO-ST jest jego zaangażowanie w innowacje i transfer nowej wiedzy stworzonej na poziomie akademickim. Po pierwsze, instytut wraz ze wsparciem regionu i lokalnych inkubatorów rozwinął skuteczną zdolność do tworzenia firm typu spin-off. Po drugie, ten lokalny publiczny instytut badawczy zdołał utrzymać silne powiązania ze swoimi spin-off, promując wspólne prace doktorskie wspierające wewnętrzną innowacyjność firm, a także budując mikro-klaster spin-off. Ten mikro-klaster praktycznie posłużył jako podatny grunt dla kilku innowacyjnych propozycji (do 6 w 2019 r.) mających na celu wspólne zajęcie się lokalną polityką innowacji. Zaowocowało to do chwili obecnej pięcioma projektami finansowanymi przez EFRR, w wielu różnych dziedzinach.
Oprócz roli mikroklastra, FEMTO-ST zainicjowało również, przy wsparciu regionu, utworzenie w 2013 r. prywatnej fundacji non-profit, FC’INNOV / FEMTO-Engineering, wspierającej dojrzewanie i działania innowacyjne oparte na najbardziej obiecujących i istotnych osiągnięciach badawczych instytutu.

Efekty działalności FEMTO-ST

Skuteczność działalności Centrum można ocenić w dłuższym okresie, gdyż proces uczenia się organizacji i ludzi wymaga czasu. 12 osobowy zespół Centrum składający się głównie z naukowców mocno osadzonych w realiach techniki oraz biznesu może pochwalić się bezspornymi efektami:

 • skuteczna zdolność do tworzenia firm typu spin-off, przy rosnącym średnim wskaźniku tworzenia wynoszącym 1 rocznie w ciągu ostatnich 10 lat i 2 rocznie w ciągu ostatnich 3 lat.
 • pięć wspólnych projektów S3 finansowanych przez EFRR na liście działań priorytetowych.
 • działania w zakresie dojrzałości i innowacji oparte na najbardziej obiecujących i istotnych osiągnięciach badawczych instytutu.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/developing-academic-excellence-with-strong-links-to-its-societal-economic-impact i https://www.femto-engineering.fr/en/

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu