Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Technologie rekonstrukcji rogówki

Nazwa handlowa
Cornea3D
Opis

Technologie rekonstrukcji rogówki uwzględniające przeszczep autologiczny z zastosowaniem komórek macierzystych rąbka rogówki pobranych od pacjenta. Innowacyjność technologii bazować będzie na alternatywnej metodzie produkcji rusztowania opartej o automatyczną i powtarzalną technologię druku 3D (biodruku), pozwalającego na osiągnięcie zdolności równomiernego rozmieszczenia komórek na powierzchni rusztowania przy pomocy druku 3D.

Korzyści
  1. Większa dostępność terapii regeneracji rąbka rogówki dla rynku polskiego
  2. Obniżenie kosztów terapii
  3. Krótszy czas oczekiwania na terapię
  4. Większe ustandaryzowanie produktu/procedury
  5. Zwiększenie skuteczności procedury rekonstrukcji rogówki
  6. Rozwój biotechnologiczny i naukowy regionu woj. śląskiego
Potencjalne zastosowanie rynkowe

pacjenci z uszkodzeniem rogówki

Preferowana forma komercjalizacji
Licencja/sublicencja
Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Zgłoszenie patentowe
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Dodatkowe testy
Dodatkowe badania (w tym kliniczne)
Wejście na rynek
Wykonane analizy ewaluacyjne
Badania rynkowe potencjału innowacji
Opinia ekspertów/praktyków
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Nie
Twórcy
Dane kontaktowe
Warszawska 15
40-012 Katowice
Tagi