Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. z o.o.

Dane kontaktowe
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c
41-800 Zabrze
Opis

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. z o.o. jest innowacyjnym ośrodkiem naukowo-wdrożeniowym realizującym liczne projekty krajowe i międzynarodowe w dziedzinie medycyny, biotechnologii i ochrony zdrowia. W jednostce prowadzone są specjalistyczne szkolenia z zakresu zaawansowanych procedur medycznych dla lekarzy, jak również badania przedkliniczne i kliniczne.

Bazując na bogatej infrastrukturze Parku, prowadzone są projekty na różnym poziomie gotowości technologicznej na modelu in vitro oraz in vivo uwzględniające eksperymenty na modelu zwierzęcym.

W ośrodku znajdują się również Laboratorium Medyczne, które uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz laboratoria w standardzie DPL/GLP do prowadzenia badań dla producentów wyrobów medycznych klasy IIa, II b i III oraz producentów leków.