Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Obszary badawczo-rozwojowe

Rozwój zaawansowanych nośników leków opartych na technologii liposomowej

Zakres

W Śląski Parku Technologii Medycznych rozwijane są technologie wytwarzania leków do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz w terapii ostrej białaczki szpikowej.

Formulacja terapeutyków oparta jest na technologii liposomowej.

Wykwalifikowany zespół badaczy – biotechnologów, fizyków, biologów, chemików, bioinformatyków oraz zaawansowane Laboratorium liposomowe wyposażone w sprzęty przeznaczone do wytwarzania liposomów oraz kontroli jakości procesu – mikrofluidyzer, ekstrudery, wyparka oraz wielofunkcyjny czytnik płytek do pomiaru absorbancji i fluorescencji, pozwalają na rozwijanie technologii farmaceutycznych w tym obszarze.

Korzyści
  1. Opracowanie skutecznej terapii celowanej
  2. Otrzymanie leków opartych na technologiach liposomowych, które oferują korzyści terapeutyczne w zakresie nakierowania substancji czynnej oraz kontrowanego uwalniania
  3. Uzyskanie preparatów o potwierdzonym braku toksyczności
  4. Opracowanie leków mogących znaleźć zastosowanie  w leczeniu onkologicznym
  5. Poszerzenie zakresu zastosowania biotechnologii w obszarze RNA
  6. Rozwój innowacyjnych technologii w obszarze formulacji liposomowych oraz transfer wiedzy
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Przygotowane platformy liposomowe znajdą zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz w terapii ostrych białaczek szpikowych. Potencjalnie powstanie nanoterapetyków pozwoli na dalszy rozwój produkcji leków opartych na technikach liposomowych, rozwój terapii celowanych, ulepszenie biodostępności i biodystrybucji leków znajdujących się aktualnie w obrocie, jak i nowych potencjalnych formulacji do zastosowania w medycynie.

Dane kontaktowe
Tagi