Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Obszary badawczo-rozwojowe

Badania materiałów, części i zespołów urządzeń niezwiązanych z motoryzacją

Zakres

BOSMAL wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz produkcyjne również na zlecenia firm spoza branży motoryzacyjnej. Badamy m.in. różnego typu oświetlenie, galanterię meblową, półfabrykaty branży budowlanej, produkty przemysłu lekkiego, wyroby z tworzyw sztucznych i kompozytów, różnego typu opakowania. Naszymi zleceniodawcami są firmy oraz klienci indywidualni – zarówno polscy jak i zagraniczni.

Wykonujemy statyczne i dynamiczne badania właściwości mechanicznych, badania trwałości, wytrzymałości, funkcjonalności, badania pod kątem odporności na różne warunki środowiskowe, badania składu (ilościowego jak i jakościowego) itd.

Korzyści
  1. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i kwalifikacje
  2. Duże doświadczenie pracowników Instytutu
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Branże  budowlana, meblarska, oświetleniowa, opakowaniowa, przemysł lekki, R&D

Dane kontaktowe
Tagi