Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dane kontaktowe
Opis

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Kompetencje Instytutu koncentrują się na czterech podstawowych obszarach działalności Łukasiewicza tj. Transformacja cyfrowa, Inteligentna i czysta mobilność, Zdrowie, Zielona, cyrkularna gospodarka.

Łukasiewicz-EMAG zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, ideą Smart Cities, cyfrowymi usługami publicznymi, IoT, Przemysłem 4.0, Dostępnością Plus. Działalność B+R wspomagana jest usługami w akredytowanych laboratoriach. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Instytut Łukasiewicz – EMAG oferuje specjalistyczne rozwiązania związane z obszarem nowoczesnych technologii w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

 

 

W strukturach Instytutu Łukasiewicz – EMAG działają trzy Centra Badawcze: