Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu

Dane kontaktowe
ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze
Opis

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej posiada
wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, zdolną w pełni wykorzystać możliwości badawcze poszczególnych laboratoriów oraz realizować zaawansowane projekty naukowo-badawcze w obszarze
inżynierii biomedycznej. Ponadto, pracownicy Wydziału podsiadają
doświadczenie w komercjalizacji oraz wdrażaniu, do praktyki
produkcyjnej i klinicznej, technologii oraz wyrobów medycznych.
Wydział Inżynierii Biomedycznej stanowią 4 katedry reprezentujące
szeroki obszar inżynierii biomedycznej:

  1. Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
  2. Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych
  3. Katedra Biomechatroniki
  4. Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych