Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Wspomagana AI aplikacja do rozpoznawania zmian skórnych w postaci odleżyn

Nazwa handlowa
Aplikacja do monitoringu i tworzenia dokumentacji odleżyn
Opis

Stworzona w ramach Projektu PUMaA System (ang. Pressure Ulcer Monitoring and Analysis System) zastosowała sztuczną inteligencję w postaci komputerowego systemu wizyjnego, wspomaganego uczeniem maszynowym do rozpoznawania zmian skórnych ukierunkowanych na rany przewlekłe – odleżyny. Projekt poprzez wykonanie i wdrożenie systemu oceniającego stopień odleżyny u podopiecznych oraz wspierającej w profesjonalnym doborze środków opatrunkowych, wesprze pracowników medycznych w prowadzeniu monitoringu (statystyce) pacjentów / podopiecznych. Implementowane rozwiązanie wykorzystujące technologie AI (ang. Artificial Intelligence) i ML (ang. Machine Learning), pomaga dokładniej diagnozować pacjentów, polepszyć predykcje przyszłego stanu zdrowia i dobierać lepsze metody leczenia. Aplikacja gromadzi też dokumentację odleżyny i umożliwia dostęp do katalogu fotograficznego oraz opisów z urządzenia mobilnego.

https://www.instagram.com/pumaa_tech/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Korzyści
 1. Szybka ocena stanu odleżyny w skali Torrance’a
 2. Brak konieczności fachowego przygotowania opiekuna chorego
 3. Możliwość tworzenia historii choroby – w postaci zdjęciowej oraz w postaci notatek
 4. Notatki tworzone za pomocą dyktowania
 5. Wdrożenie/korzystanie możliwe zarówno instytucjonalne jak i indywidualne
 6. Znaczne skrócenie czasu czynności dokumentacyjnych
Potencjalne zastosowanie rynkowe
 1. Użytkownik indywidualny – opiekun chorego
 2. Użytkownik profesjonalny
 3. Zakłady telemedycyny
 4. Zakłady opieki zdrowotnej
Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Chronione prawem autorskim
Zastrzeżone know-how
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Przygotowanie materiałów promocyjnych
Wejście na rynek
Certyfikat produktu medycznego
Wykonane analizy ewaluacyjne
Wyniki konsultacji z potencjalnymi zainteresowanymi
Opinia ekspertów/praktyków
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Tak
Twórcy
 • dr inż. Piotr Wyciślok

  W projekcie zajmuje się  koordynacją prac oraz budowaniem informatycznej struktury bazy projektu. Wykładowca, ponad 30 lat doświadczenia w B+R.

 • mgr Agnieszka Bartel

  W projekcie zajmuje się pozyskiwaniem oraz popracowaniem danych oraz oceną  jego działania. Jest czynna pielęgniarką , kształci również opiekunów medycznych.

 • mgr inż. Sebastian Bartel

  Ekspert ds. B+R w zakresie sieci neuronowej

  W projekcie zajmuje się projektowaniem i programowaniem systemu sztucznej inteligencji opartej o sieci neuronowe. Doktorant Politechniki Krakowskiej

Dane kontaktowe
Osiedle XXX 60A
44-300 Wodzisław Śląski
Tagi