Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Lekkie kruszywo kompozytowe

Nazwa handlowa
CLA
Opis

 

Innowacja dotyczy materiału jakim jest Lekkie kruszywo kompozytowe, które w swojej budowie wykorzystuje odpadowe materiały polimerowe oraz popioły oraz technologia jego wytwarzania. Obecne jest stosowanych wiele materiałów jako lekkie kruszywa kompozytowe jednak żadne z zaproponowanych rozwiązań nie dają tak szerokich możliwości zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz popiołów ze spalania odpadów i paliw kopalnych. Same odpady poużytkowe PET w środowisku zaprawy cementowej wykazują degradację chemiczną . Nasze rozwiązanie powoduje  całkowite odseparowanie odpadowego PET poprzez wytworzenie pośredniej warstwy adhezyjnej wykonaną z popiołów.  Wynalazek pozwala rozwiązać następujące problemy:

 • Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych PET, PE, PP i inne
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych (popioły lotne, pyły)
 • Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z innych procesów do ich wytwarzania
 • Zmniejszenie wykorzystania energii do ich wytworzenia o 60-70%
 • Uzyskanie polepszenia wytrzymałości zapraw cementowych

W specjalnym procesie technologicznym następuje zamknięcie w otoczce wykonanej z popiołów lotnych odpadowych granulek tworzyw, co powoduje odseparowanie ich od destrukcyjnego działania zaprawy cementowej zwiększając jednocześnie siłę adhezji zaprawy do wypełniacza.

W przypadku takiego zastosowania ekologiczny aspekt takiego kruszywa jest potrójny ponieważ w pierwszej kolejności pozwala na zagospodarowanie problematycznych odpadów, po drugie jego wytworzenie nie potrzebuje znacznych ilości energii (według przeprowadzonych testów mniej o 65-75% niż w przypadku lekkich kruszyw spiekanych), a po trzecie zastąpienie części kruszyw naturalnych pozwala na oszczędzanie naszych nieodnawialnych zasobów naturalnych.

Korzyści
 1. Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych.
 1. Zagospodarowanie odpadów z procesów spalania (popioły lotne, popioły denne, mieszanki popiołowo -żużlowe).
 1. Proces może wykorzystywać ciepło odpadowe o temp znacznie mniejszej niż klasyczne technologie produkcji kruszyw kompozytowych.
 1. Otrzymany materiał może częściowo zastąpić kruszywa kopalne (nieodnawialne).
 1. Bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle budowalnym, konstrukcyjnym, drogowym.
 1. Zmniejszenie wykorzystania energii do ich wytworzenia o 60-70%.
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Branża budowlana (składnik wylewek cementowo wapiennych, systemów drenażowych, podsypek, produkcja architektury ogrodowej.

Użytkownicy: firmy budowlane, betoniarnie, małe wytwórnie architektury ogrodowej (donice, gazony, krawężniki itp.), producenci prefabrykatów budowlanych.

Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Patent
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Wejście na rynek
Wykonane analizy ewaluacyjne
Opinia ekspertów/praktyków
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Tak
Twórcy
Dane kontaktowe
Tagi