Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Usługi

Badania elektrotechniczne i elektroniczne

Zakres
  • Badania osprzętu elektrycznego i elektronicznego samochodu
  • Badania wiązek przewodów, złączy, połączeń zaciskanych (crimpów) i innych komponentów
  • Badania zespołów i elementów oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz oświetlenia dróg
  • Badania właściwości elektrycznych materiałów przewodzących, antystatycznych i izolacyjnych
  • Testy elektryczne, badania EMC i ESD
Korzyści
  1. Pomiary charakterystyk elektrycznych, funkcjonalnych, badania EMC/ESD oraz próby trwałościowe dla elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego samochodów i innych urządzeń.
  2. W ramach badań właściwości materiałów elektroizolacyjnych wykonywane są pomiary charakterystyk elektrycznych (właściwości antystatyczne, badania wysokonapięciowe) wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, włóknin, tkanin i innych stosowanych w elementach wyposażenia samochodów i innych urządzeń
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Automotive R&D

Dane kontaktowe
Tagi