Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Obszary badawczo-rozwojowe

Rozwiązanie dla energetyki w zakresie rozwoju systemów pomiarowych i diagnostycznych

Zakres

System do ciągłego pomiaru stopnia przemiału węgla.

Korzyści
  1. Ekonomiczne – zmniejszenie straty
  2. Ekologiczne – spadek zawartości węgla w popiele
  3. Poprawa efektywności pracy młynów
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Eksploatatorzy i użytkownicy kotłów pyłowych.

Dane kontaktowe
Tagi