Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Dane kontaktowe
Opis

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN powstało w roku 2007 w celu prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym m.in. elementy chemii, fizyki, biologii i medycyny. Obejmują one badania nad syntezą nowych materiałów polimerowych o kontrolowanej strukturze oraz ich zastosowaniem:

  • do budowy nano- i mikrourządzeń,
  • w procesach selektywnego transportu i kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych biologicznie,
  • do budowy materiałów dla optoelektroniki i elektroniki molekularnej,

Centrum prowadzi też badania:

  • technologii nanoszenia cienkich warstw
  • syntezy monolitycznych, porowatych materiałów węglowych jako prekursorów materiałów ekologicznych,
  • nośników katalizatorów i samych katalizatorów
  • nad otrzymywaniem materiałów polimerowych z surowców odnawialych i materiałów biodegradowalnych.