Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Centrum Badań i Certyfikacji Zespół Laboratoriów Łukasiewicz – EMAG

Dane kontaktowe
Opis
 1. Laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych (ITSEF) wykonuje badania bezpieczeństwa oprogramowania, komponentów sprzętowych i sprzętowo – programowych. Badania wykonywane są zgodnie z kryteriami oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 15408 (Common Criteria), metodyką oceny PN-EN ISO/IEC 18045 (Common Evaluation Methodology), a także wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 1781) oraz licencję Jednostki Certyfikującej NASK potwierdzającą spełnienie wymagań międzynarodowych porozumień SOG-IS i CCRA regulujących wzajemne uznawanie certyfikatów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo produktów teleinformatycznych
 2. Laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)  wykonuje badania i pomiary w 3 ekranowanych komorach semibezodbiciowych, a także badania IN SITU. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 261). Działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Sprawozdania są uznawane we wszystkich krajach Europy będących sygnatariuszami porozumień ILAC MRA.
 3. Laboratorium badań urządzeń gazometrycznych wykonuje zarówno badania urządzeń gazometrycznych, jak i analizy paliw stałych. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 261) w zakresie urządzeń gazometrycznych. Działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Sprawozdania są uznawane we wszystkich
  krajach Europy będących sygnatariuszami porozumień ILAC MRA.
 4. Laboratorium badań kabli i badań środowiskowych wykonuje specjalistyczne badania kabli energetycznych oraz badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych w zakresie odporności na wibracje i udary mechaniczne, badania klimatyczne, badania stopnia ochrony IP, badania baterii i akumulatorów litowo-jonowych (UN-TEST). Posiada akredytację
  Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 261). Działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Sprawozdania są uznawane we wszystkich krajach Europy będących sygnatariuszami porozumień ILAC MRA.
 5. Laboratorium badań maszyn i urządzeń elektrycznych oferuje szeroki zakres badań elektrycznych, w tym związanych z bezpieczeństwem elektrycznym. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AB 261). Działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Nasze sprawozdania są uznawane we wszystkich
  krajach Europy będących sygnatariuszami porozumień ILAC MRA.
 6. Laboratorium wzorcujące wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych oraz aparatury do badań kompatybilności elektromagnetycznej. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Nr AP 051). Działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Świadectwa są uznawane we wszystkich krajach Europy będących sygnatariuszami porozumień ILAC MRA.
 7. Laboratorium badań urządzeń radiowych posiada komorę typu FAR (Fully Anechoic Room – w pełni bezodbiciową, zgodną ze standardami CTIA OTA oraz ETSI TR102 273) umożliwiającą wykonywanie testów Over-The-Air (OTA). Dysponuje zestawem analizatorów i symulatorów umożliwiających weryfikację parametrów zaawansowanych systemów do szerokopasmowej transmisji danych na zgodność z dyrektywą 2014/53/EU (RED) w tym publicznych sieci telefonii mobilnej. Urządzenia radiowe