Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Jednostki badawczo-rozwojowe

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dane kontaktowe
Opis

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od lat intensywnie angażuje się we współpracę z jednostkami zewnętrznymi – zarówno z instytucjami kultury, jak i przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz jednostkami administracji samorządowej i centralnej. Uczelnia jest członkiem Śląskiego Klastra Designu, Śląskiego Klastra Multimedialnego, międzynarodowego konsorcjum badawczego PROGRES 3 oraz Konsorcjum Śląskich Wyższych Uczelni, którego działalność ma na celu promocję śląskich szkół wyższych za granicą