Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Wielowarstwowa folia biodegradowalna

Nazwa handlowa
Wielowarstwowa folia biodegradowalna
Opis

Przedmiotem innowacji jest wielowarstwowa folia biodegradowalna. Folia dedykowana jest do zastosowań rolniczych jako folia okrywowa, folia rękawowa, folia osłonowa itp. Folia wytwarzana jest w technologii wytłaczania z rozdmuchiwaniem z tworzyw biodegradowalnych takich jak PLA, PHA, PHB, PBS. Folia modyfikowana jest różnymi napełniaczami (napełnianie wynosi od 0,2 % do 70 %). Napełniacze są dodatkami funkcjonalnymi modyfikującymi właściwości folii lub wpływającymi na właściwości gleby lub roślin (upraw). Folia po zakończeniu okresu wegetacji będzie ulegać rozkładowi powodując uwalnianie do gleby substancji (napełniaczy), których jest nośnikiem.

Korzyści
  1. Zastosowanie w rolnictwie folii biodegradowalnych okrywowych ulegających rozkładowi pod wpływem oddziaływania czynników środowiskowych.
  2. Podczas rozkładu folii uwalnianie substancji pomocniczych (biopestycydów).
  3. Brak mikroplastików uwalnianych do środowiska naturalnego.
  4. Rozkład folii na substancje proste (np. dwutlenek węgla, woda itp.)
  5. Bardzo szerokie zastosowanie w rolnictwie (folie rękawowe, tunele, osłonki do roślin) w przemyśle około rolniczym (folie okrywowe w biogazowniach)
  6. Folia może zostać wykorzystana do produkcji woreczków na odchody zwierzęce (np. psie).
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Szeroko rozumiane rolnictwo (małe gospodarwstwa rolne, wielkoobszarowe gospodarstwa rolne), biogazownie, producenci folii/woreczków na odchody zwierzęce (głównie psie).

Użytkownicy: rolnicy prowadzący gospodarwstwa rolne ekologiczne (i nie tylko) zgodnie z najnowszymi dyrektywami UE (folia przeznaczona również dla upraw wegańskich). Folie nie musza podlegać sezonowej zbiórce (po okresie wegetacji mogą pozostać w glebie). Biogazowanie mogące wykorzystać folie do okrywania pryzm (analogicznie jak w przypadku rolnictwa folie nie muszą być poddawane zbiórce – będą ulegać rozkładowi razem z materiałem organicznym).

Wytwórcy folii przeznaczonych dla różnych zastosowań (poza rolniczych).

Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Zgłoszenie patentowe
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Wejście na rynek
Wykonane analizy ewaluacyjne
Badania rynkowe potencjału innowacji
Wyniki konsultacji z potencjalnymi zainteresowanymi
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Tak
Twórcy
Dane kontaktowe
Tagi