Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Urządzenie do mocowania próbek siatek gabionowych w maszynie wytrzymałościowej

Nazwa handlowa
Urządzenie do mocowania próbek siatek gabionowych w maszynie wytrzymałościowej
Opis

Przyrząd służący do prowadzania badań naukowych, wykonywania ekspertyz i bezpośredniego wyznaczania własności mechanicznych heksagonalnych siatek gabionowych. Urządzenie  umożliwia montaż  stosowanego obecnie asortymentu (trzy szeregi wymiarowe oczek) siatek gabionowych w uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej (zrywarce), w sposób zapewniający wykonanie badań wytrzymałościowych próbek heksagonalnych siatek gabionowych przy spełnieniu wymagań normy PN-EN 10223-3:2014-03 (aktualnie obowiązująca) pt. „Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki”. Więcej…

Korzyści
  1. Urządzenie pod względem technologicznym jest łatwe do wykonania ze względu na dostępność materiałów i narzędzi;
  2. Urządzenie może być użyte do badań siatek o innej krotności splotu oczka;
  3. Urządzenie może wejść w skład specjalistycznego oprzyrządowania maszyn wytrzymałościowych;
  4. Przyrząd może być instalowany pod dowolnym kątem w uchwytach pryzmatycznych w maszynie wytrzymałościowej o minimalnym prześwicie pomiędzy dźwigarami (słupami nośnymi) wynoszącym 300 mm, co zwiększa jego uniwersalność;
  5. Sposób montażu do badań i demontażu pozostałości próbek po zerwaniu nie wymaga dodatkowego osprzętu, a możliwość zakleszczenia próbki w przyrządzie prawidłowo zmontowanym jest mało prawdopodobna
  6. Podczas badań zrywających siatkę heksagonalną spełnione są wymagania narzucone normą PN-EN 10223-3:2014-03;
  7. System tulejek pośrednich oczek zapewnia równomierność dystrybucji nacisków kontaktowych na powierzchniach styku miedzy sworzniami tulejek pośrednich otworami płyt mocujących z nakładką, co korzystnie wypływa na stan obciążenia wewnętrznego urządzenia podczas testów.
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Ośrodki badawczo-rozwojowe i certyfikujące wyroby do zastosowań w budownictwie i geotechnice.

Producenci maszyn do testowania materiałów i wyrobów ze względu na wytrzymałość mechaniczną

Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Patent
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Wejście na rynek
Wykonane analizy ewaluacyjne
Oceny zewnętrzne
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Tak
Twórcy
Dane kontaktowe
Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Tagi